Hội nghị Báo cáo viên Thị ủy, tháng 11/2020 (06/11/2020, 16:11)

     Chiều ngày 04/11/2020, Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, tháng 11/2020.  Tham dự Hội nghị có đồng chí H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Văn Út - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, đại diện lãnh đạo các Cơ quan TMGV Thị ủy, đội ngũ báo cáo viên Thị ủy cùng đến dự hội nghị. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Lai - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

     Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy, tuyên truyền viên cơ sở đã phát huy vai trò trách nhiệm của mình, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều đồng chí đã bám sát cơ sở, đến từng thôn, làng vào từng nhà dân để tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân cách làm ăn để vươn lên thoát nghèo bền vững; vận động nhân dân đóng góp công sức, hiến đất đai, cây trồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe…, đem lại hiệu quả thiết thực.

     An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác của nhân dân về đấu tranh với các hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; phòng, chống tệ nạn xã hội…, được đẩy mạnh, góp phần đảm bảo ổn định trên mặt trận an ninh tư tưởng. Bên cạnh đó, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đã góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước. 

     Năm 2017, nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ được Trung ương và Tỉnh ủy đánh giá cao, tập thể Ban Tuyên giáo Thị ủy đã được nhận bằng khen của Tỉnh…

Đ/c Nguyễn Văn Út - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã công bố quyết định thành lập đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng vẫn còn những tồn tại hạn chế: một số báo cáo viên chưa tích cực tham gia công tác tuyên truyền miệng với vai trò báo cáo viên Thị ủy trong việc tuyên truyền, giải thích, giải quyết những mâu thuẫn tại cơ sở…; một số đồng chí chưa thực sự đầu tư, nghiên cứu, tự rèn luyện cho mình kỹ năng, phương pháp, do đó khi báo cáo truyền đạt chỉ ở mức giới thiệu chung chung; hình thức, nội dung tuyên truyền chậm đổi mới và chưa kịp thời, chưa phù hợp với trình độ và tâm lý của các đối tượng được truyền đạt... nên kết quả mang lại chưa cao; công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được thường xuyên, sâu sát…; một số đồng chí báo cáo viên ít hoặc không tham gia báo cáo nghị quyết của các cấp tại đơn vị cũng như thực hiện công tác tuyên truyền trong nhân dân…

Đ/c Nguyễn Văn Lai - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy thông qua Quy chế hoạt động Báo cáo viên Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Tại Hội nghị, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy đã công bố quyết định thành lập đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 29 đồng chí; thông qua Quy chế hoạt động Báo cáo viên Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng trong nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn thị xã, đồng thời yêu cầu đội ngũ báo cáo viên Thị ủy khóa mới tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, hạn chế, phối hợp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng; khơi dậy quyết tâm vượt khó của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh…

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lai - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thị ủy, đồng thời định hướng một số nội dung công tác tuyên truyền trong thời gian tới như: tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy; tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tình hình quốc tế và công tác đối ngoại; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và thị xã; tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; công tác phòng, chống Covid-19; tuyên truyền những định hướng lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thị xã như: 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11); 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11); 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11); 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11); 12 năm Ngày thành lập thị xã Buôn Hồ (23/12)…;  đội ngũ báo cáo viên cần chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam…

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1471

Tất cả: 11302466

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk