Hội liên hiệp phụ nữ Hội liên hiệp phụ nữ

 

I - Sơ lược đặc điểm, tình hình:

     1- Đặc điểm, tình hình:

     - Hội LHPN Thị xã Buôn Hồ được thành lập theo Quyết định số 196/QĐ-BTV ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh Đăk Lăk.

     - Địa điểm: số 492 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk.

     - Cơ cấu, tổ chức: Hội LHPN thị xã Buôn Hồ gồm có: 05 CBCC, trong đó:

     1. Bà: Nguyễn Phan Minh Tiết – Chủ tịch Hội LHPN thị xã

     2. Bà: Trương Thị Thanh – Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã

     3. Bà: H’Moan Mlô - Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã

     4. Bà: Trần Khánh Hồng – Chuyên viên Hội LHPN thị xã

     5. Hồ Thị Duyên – Chuyên viên Hội LHPN thị xã

     Đảng viên: 05/05 đồng chí, đạt 100%; Trình độ chuyên môn: Đại học 05/05, đạt 100%;

     Lý luận chính trị: Cao cấp: 01/05, chiếm 20%; Trung cấp: 03/05, chiếm 60%; sơ cấp: 01/05 chiếm 20%.

     Có 13 Hội phụ nữ cơ sở trực thuộc (12 Hội LHPN xã, phường, 01 Hội phụ nữ Công an), 149 chi hội, tổng số hội viên trên địa bàn thị xã là 16.324 hội viên, chiếm 82,6% số hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thị xã. Số hội viên thường xuyên sinh hoạt: 13.203, hội viên nòng cốt: 3.877 (24%); Hội viên dân tộc thiểu số: 4.081 (chiếm 25%), Tôn giáo: 6.674 (chiếm 41%).

     2 - Chức năng, nhiệm vụ được giao.

     * Chức năng:

     - Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

     - Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

     * Nhiệm vụ:

     - Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

     - Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

     - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liền quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

     - Xây dựng phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

     - Những chức năng, nhiệm vụ được giao: Tuyên truyền, giáo dục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 
 
 
 
 
 
 
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO
CLIP TUYÊN TRUYỀN CCHC

Thống kê truy cập

Hôm nay: 153

Tất cả: 12179143

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk