Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nợ và chống thất thu NSNN thị xã 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (10/08/2022, 17:54)

     Vừa qua, UBND thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nợ và chống thất thu NSNN thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do đồng chí Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thu nợ và chống thất thu NSNN thị xã, chủ trì; tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo thu nợ và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022; Đội trưởng các Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng Buôn Hồ.


Quang cảnh cuộc họp

     Tổng thu ngân sách Nhà nước 06 tháng đầu năm 2022 là 68,3 tỷ đồng, đạt 74,3% dự toán HĐND tỉnh, đạt 67,7% dự toán HĐND thị xã và bằng 121,2% so cùng kỳ; trong đó: Thu thuế, phí là 54,1 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán HĐND tỉnh, đạt 88,7% dự toán HĐND thị xã và bằng 145,2% so cùng kỳ; Thu tiền SDĐ là 14,2 tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán HĐND tỉnh, đạt  35,6% dự toán HĐND thị xã và bằng 74,4% so cùng kỳ. Qua số liệu phản ánh, số thu thuế, phí 6 tháng đầu năm 2022 đạt và vượt so với kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng số thu chủ yếu là Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản, Lệ phí trước bạ nhà đất, chiếm tỷ lệ 68% trong tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm, đây là nguồn thu không ổn định và thiếu bền vững.

     Bên cạnh đó, một số sắc thuế đạt thấp so với cùng kỳ, như: Thuế GTGT từ khu vực hộ gia đình cá nhân là 3,0 tỷ bằng 29,8% so với cùng kỳ, Thuế TNCN từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1,6 tỷ, bằng 54,8% so với cùng kỳ, Thuế TNDN là 741,3 triệu đồng, bằng 68,1% so với cùng kỳ; dự toán thu ngân sách khối xã, phường đạt 42,6% so với dự toán được giao, đạt 96,6% so với cùng kỳ, trong đó, 03 đơn vị có số thu đạt thấp so với dự toán giao; một số đề án chống thất thu đạt thấp so với cùng kỳ như: hoạt động kinh doanh xăng dầu; kiểm tra, chống thất thu trên khâu lưu thông. Nguyên nhân khách quan là do thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; nhiều doanh nghiệp trên địa bàn ngừng hoạt động, hoạt động cầm chừng dẫn đến doanh thu, thuế phát sinh thấp, một số đơn vị kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ; ngành thuế, UBND các xã, phường vẫn còn chủ quan, ít quan tâm, thiếu sâu sát trong công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện thu Ngân sách Nhà nước.

Ý kiến thảo luận tại Hội nghị

     Để phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết Thị ủy, HĐND thị xã đề ra năm 2022; ngoài các giải pháp đã đề cập trong báo cáo, đồng chí Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thu nợ và chống thất thu NSNN thị xã yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng, các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Không chủ quan với kết quả thu thuế, phí 06 tháng đầu năm 2022 đã đạt được; chủ động tham mưu UBND thị xã thực hiện hiệu quả các đề án chống thất thu ngân sách Nhà nước, có giải pháp để khắc phục những sắc thuế đạt thấp trong 06 tháng đầu năm 2022; phối hợp tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã, đặc biệt là khối xã, phường.

     Thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh bộ thuế, đảm bảo việc lập bộ phù hợp với thực tế kinh doanh của các hộ, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch giữa người nộp thuế; rà soát thông tin giấy phép kinh doanh, kịp thời thu hồi giấy phép kinh doanh của các hộ không còn kinh doanh; hộ ngừng nghỉ, bỏ địa chỉ kinh doanh, ... theo quy định.

     Rà soát, xác định các nguồn thu khác để bù vào nguồn thu tiền sử dụng đất trong trường hợp các thửa đất dự kiến bán đấu giá không hoàn thành trong năm 2022; thông báo rộng rãi cho người dân biết về việc UBND thị xã đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Buôn Hồ; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện và tổ chức triển khai thu thuế xây dựng nhà ở tư nhân ngay từ khi bắt đầu tổ chức xây dựng; tiếp tục kiểm tra việc sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích phi nông nghiệp định kỳ hàng tháng;...

`

Đồng chí Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo thu nợ và chống thất thu NSNN thị xã kết luận Hội nghị

Nguyễn Thị Thùy Trang

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk