ban tuyên giáo ban tuyên giáo

I/ Lãnh đạo Ban Tuyên giáo:

1. Ông Nguyễn Văn Út

    Chức vụ: UVBTV, Trưởng BTG Thị ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã

    SĐT: 02623.914.179

    Email: utnv.tu@gmail.com

 

2. Ông Nguyễn Văn Lai

    Chức vụ: TUV, Phó trưởng BTG Thị ủy

    SĐT: 0903.576.846

    Email:

 

II/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

 

1. Chức năng

       - Tham mưu cho Thị uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hoá , khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

       - Ban Tuyên giáo Thị uỷ là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thị uỷ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

       1. Nghiên cứu, đề xuất

       - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn thị xã; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thị uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

       - Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Thị uỷ, Ban thường vụ Thị uỷ về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

       - Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

       - Tham gia với chính quyền thị xã Buôn Hồ trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

       - Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

       2. Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát

       - Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thị uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

       - Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thị uỷ. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cán bộ tuyên giáo cấp cơ sở.

       - Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thị xã đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn thị xã, in ấn xuất bản các tài liệu do địa phương quản lý.

       - Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ thị xã; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ phường, xã.

       3. Thẩm định, thẩm tra

       Đề án của các cơ quan đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể của thị xã có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ.

       4. Phối hợp

       - Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức ở địa phương. Phối hợp với Ban Tổ chức Thị uỷ đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

       - Phối hợp với Ban Tổ chức Thị uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Ban Tuyên giáo; tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo.

       5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực phân công

       - Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

       - Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mac-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

       - Giúp Thị uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, học sinh ở địa phương.

 
 
 
 
 
 
 
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO
CLIP TUYÊN TRUYỀN CCHC

Thống kê truy cập

Hôm nay: 68

Tất cả: 12179058

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk