ban dân vận ban dân vận

I/ Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy:

1/ Ông Y Khiêm Niê Kdăm

    Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

    SĐT: 0977.741.560

    Email:

 

 

2/ Ông Nguyễn Thị Khánh Hồng

    Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân vận thị ủy

    SĐT: 

    Email:

II/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Chức năng

        Ban Dân vận Thị uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các Ban xây dựng Đảng, có chức năng tham mưu cho Thị uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thị uỷ về công tác dân vận của Đảng trong các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng nhân dân.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

        - Nghiên cứu, tham gia chuẩn bị các đề án, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ đối với các nội dung có liên quan đến công tác dân vận.

        -Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận cho Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn thị xã.

        - Phối hợp với Ban Tổ chức Thị uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Thị uỷ về công tác tổ chức cán bộ trong khối theo quy định; tham gia những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dân vận cho cán bộ của cả hệ thống chính trị.

        - Chủ trì phối hợp với các ban ngành liên quan, nhất là cơ quan trong khối, để nghiên cứu các hoạt động về công tác dân vận, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin về công tác dân vận ở địa phương.  

        - Giúp Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; theo dõi tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân; tổng kết rút kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo kiến nghị và đề xuất chủ trương với Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy về công tác dân vận và những vấn đề có liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể.

        - Tham mưu cho Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị uỷ về việc phân công các đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội kết nghĩa với các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn chỉ đạo về nội dung, mục đích yêu cầu công tác kết nghĩa, hàng năm có đánh giá nhận xét, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và báo cáo cho cấp trên.

 
 
 
 
 
 
 
THỐNG KÊ HỒ SƠ
VIDEO
CLIP TUYÊN TRUYỀN CCHC

Thống kê truy cập

Hôm nay: 158

Tất cả: 12179148

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk