Tiếp tục triển khai Đề án 896 tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 trên địa bàn thị xã (07/05/2020, 10:15)

     Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, giai đoạn 2013-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 896 ngày 8/6/2013. Đề án là bước đột phá trong công tác quản lý dân cư ở nước ta, với mục tiêu tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý dân cư theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa.

     Đề án được triển khai sẽ mang lại nhiều lợi ích như đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân một cách đơn giản nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giảm chi phí cho các cá nhân, tổ chức tham gia vào các giao dịch hành chính, tiết kiệm về tài chính và nhân lực trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và vận hành hệ thống nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc để dùng chung cho cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân. Đồng thời, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tiền đề xây dựng Chính phủ điện tử, là cơ sở quan trọng để tiến hành cấp thẻ căn cước công dân trong thời gian tới.

     Trong điều kiện cả nước đang tập trung thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; để đảm bảo việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ về xây dựng và đưa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành, vì đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác. Ngoài những nhiệm vụ thị xã đã triển khai như đã làm tốt công tác tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án xây dựng Cơ sở quốc gia về dân cư, quyền lợi, trách nhiệm trong kê khai thông tin dân cư của công dân; lực lượng công an đã hành tổ chức thu thập thông tin công dân đối với 24.172 hộ/110.995 nhân khẩu thường trú trên địa bàn thị xã, đồng thời phối hợp với cơ quan tư pháp làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa phương phục vụ xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

     Ngày 27 và 28/4/2020 Công an thị xã Buôn Hồ đã cử lãnh đạo, cán bộ và các đồng chí trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tham dự lớp tập huấn Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an tổ chức.

     Đối với quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an bao gồm 5 Chương, 19 điều quy định về nguyên tắc, cách thức thực hiện việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kiểm tra, phúc tra, đánh giá chất lượng thông tin về công dân; Trách nhiệm của Công an các cấp trong việc đảm bảo tính pháp lý, chính xác, kịp thời, đầy đủ của thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với Quy trình qui định việc thu thập thông tin dân cư theo 4 nhóm đối tượng gồm: Công dân đang cư trú tại nơi có hộ khẩu thường trú (nhân khẩu thường trú), Công dân đang cư trú ổn định tại nơi không có hộ khẩu thường trú (nhân khẩu tạm trú); Công dân cư trú ổn định nhưng không đăng ký thường trú do nơi ở hiện tại không đủ điều kiện đăng ký thường trú và trường hợp đặc biệt trong quá trình thu thập, cập nhật thông tin về công dân. Văn bản quy định thu thập thông tin về công dân từ công tác đăng ký thường trú theo phân cấp của Bộ Công an; Các bước thực hiện việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân cũng như quy định về việc phối hợp giữa Công an các địa phương trong việc thực hiện Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu  quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, Quy trình cũng quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nguyên tắc kiểm tra, phúc tra của Công an các cấp trong việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo làm sao tạo ra một cơ chế thu thập liên tục, chính xác, kịp thời và đầy đủ thông tin về dân cư.

     Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trong thời gian tới đạt hiệu quả, Công an các đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ được phân công, phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, hoàn thiện việc kết nối giữa dữ liệu dân cư và dữ liệu căn cước công dân để đảm bảo cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc; thực hiện đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong triển khai, thực hiện; thông tin trong CSDLQG về dân cư phải bảo đảm chính xác và được cập nhật thường xuyên. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của CSDLQG về dân cư, cần phải được quán triệt nghiêm túc; bố trí đủ nguồn nhân lực thực hiện dự án từ Trung ương tới địa phương.

Đỗ Thị Phương Thảo (CATX)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk