Lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an thị xã Buôn Hồ phát huy truyền thống 55 năm xây dựng lực lượng (16/6/1967-16/6/2022) (21/06/2022, 23:44)

     Ngày 16-6-1967, Bộ Công an ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập Phòng Theo dõi phong trào, bảo vệ trị an và xây dựng lực lượng công an xã. Đến ngày 16-7-2007, Bộ trưởng Công an ký quyết định xác định ngày 16-6 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

     Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử cách mạng.

    Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị với nhiều chủ trương, biện pháp, chiến lược, cơ bản, lâu dài, tạo chuyển biến tích cực trong công tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, nổi bật như: Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ “Về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28, ngày 03/06/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”;… Tổ chức nhiều phong trào, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

    Cùng với sự lớn mạnh của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ cả nước, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thị xã Buôn Hồ đã từng bước trưởng thành và phát triển. Lực lượng chuyên trách là Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Công an thị xã và lực lượng nồng cốt ở cơ sở là Công an 12 xã, phường, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục…

Lực lượng chuyên trách : Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Công an thị xã

Lực lượng nồng cốt Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tại xã Ea Siên

     Kể từ ngày thành lập đến nay, Đội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - Công an thị xã đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo xây dựng phong trào ở cơ sở:

      * Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thiết thực, hiệu quả

      - Lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an thị xã đã tổ chức  phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc và các tôn giáo, tổ chức vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; mở nhiều đợt vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; xây dựng khu dân cư xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; tích cực tham gia vận động đối tượng phạm tội ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

       Qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã động viên, khích lệ người dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"; xây dựng nông thôn mới; tự giác xây dựng cuộc sống yên vui, lành mạnh, lên án những hiện tượng tiêu cực, bài trừ tệ nạn, phòng ngừa tai nạn; giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng.

      Đặc biệt, trong thời gian qua, Công an thị xã đã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; tuyên truyền âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; công tác phòng cháy, chữa cháy nhà ở, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh; vận động nhân dân thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; tuyên truyền, nhận biết các loại ma túy trong trường học, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã …           

Một số hình ảnh Lễ phát động trên địa bàn thị xã:   

      Bên cạnh đó, Đội XDPT bảo vệ ANTQ - Công an thị xã cũng đã tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hình ảnh Công an thị xã Buôn Hồ động viên, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

     * Xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiệu quả

    Thời gian qua, Công an thị xã đã tham mưu Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPT toàn dân BV ANTQ thị xã ban hành các kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở. Các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị xã đa dạng, phong phú, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Tính đến nay trên toàn địa bàn thị xã có 27 mô hình với nhiều hình thức phong phú, tên gọi khác nhau như: “Tiếng kẻng An ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Camera giám sát an ninh”, “Thôn, buôn, tổ dân phố nói không với pháo”, "Nhân dân tự quản về ANTT", “Cán bộ, viên chức tự quản về ANTT”, “ Giáo viên và học sinh tự quản về ANTT”, “Giáo dân với phong trào 3 An toàn về ANTT”.

    Qua đó, góp phần phòng ngừa xã hội, khắc phục nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực làm chủ của nhân dân, tạo môi trường ổn định, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn.

     Các mô hình hoạt động có hiệu quả là mô hình "Camera giám sát an ninh", và mô hình "Thôn, buôn, tổ dân phố nói không với pháo".

     Mô hình “Camera giám sát ANTT” với 240 camera tại các tuyến đường trên địa bàn thị xã, góp phần khám phá vụ án, vụ việc, bảo vệ tài sản nhân dân, kiềm giảm tội phạm và hình thành ý thức chấp hành luật khi tham gia giao thông. Qua quá trình triển khai thực hiện đã cho thấy vai trò, hiệu quả của mô hình trong công tác đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm. Dữ liệu Camera ghi lại giúp cho lực lượng chức năng nhận định, đánh giá đúng về các đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, môi trường...

Hình ảnh Trung tâm điều hành hệ thống Camera giám sát an ninh xã Ea Siên

     Mô hình "Thôn, buôn, tổ dân phố nói không với pháo" đã phát huy hiệu quả rõ rệt, thu hút đông đảo cán bộ, Đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia. Cụ thể, khi triển khai xây dựng mô hình, đã phát hiện 06 trường hợp có hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép (giảm 60% so với năm 2021); vận động người dân thu hồi được 03 quả pháo nổ loại pháo trứng tại xã Bình Thuận và tiếp nhận 199 quả pháo do ông Nguyễn Văn Thành (HKTT: TDP4, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ) nhặt được. Qua đó, tình trạng người dân đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã được giảm đáng kể, góp phần quan trọng để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, văn minh.

Hình ảnh Công an thị xã Buôn Hồ bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo hoa

     Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, sự tham gia xây dựng của toàn thể Nhân dân, phát huy truyền thống 55 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an thị xã tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

     Trong thời gian tới, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an thị xã sẽ tập trung thực hiện tốt các công tác trọng tâm sau:

     - Làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an thị xã để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

     - Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy tắc về bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để Nhân dân chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; tuyên truyền để Nhân dân nắm được quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực bảo vệ ANTT để từ đó tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT; vận động nhân dân thực hiện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

      - Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa bàn cụ thể. Vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tích cực thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, các Chương trình quốc gia phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người; phát hiện tố giác tội phạm, bài trừ tai, tệ nạn xã hội; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

     - Tham mưu triển khai đến Công an các xã, phường để thực hiện tốt công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Hữu Hùng - CATX

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk