Họp Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã về việc triển khai thực hiện các dự án HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2021 (20/05/2022, 23:03)

     Chiều ngày 18/5/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã (gọi tắt là Đoàn giám sát số 09) tổ chức họp để công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát về việc triển khai thực hiện các dự án HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2021 và xem xét thông qua Kế hoạch, đề cương hướng dẫn báo cáo việc triển khai thực hiện các dự án HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2021.

     Cuộc họp do ông Đoàn Văn Tân – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Trưởng đoàn giám sát chủ trì. Tham dự cuộc họp có bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Chủ tịch HĐND thị xã, các thành viên của Đoàn giám sát số 09 và đại diện lãnh đạo các đơn vị chịu giám sát.

Quang cảnh tại cuộc họp của Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các dự án HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2021

     Tại cuộc họp, đã công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát số 09 và xem xét, thông qua nội dung kế hoạch, đề cương gợi ý báo cáo việc triển khai thực hiện các dự án HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã năm 2021. Theo đó, chương trình giám sát dự kiến diễn ra từ ngày 14/6/2022 đến hết ngày 22/6/2022. Đoàn Giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại 04 đơn vị gồm UBND thị xã, phòng Quản lý đô thị thị xã; phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã; ngoài ra Đoàn giám sát số 09 sẽ tiến hành đi thực địa để kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện các dự án HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn thị xã năm 2021.

     Nội dung giám sát tập trung vào kết quả việc triển khai thực hiện các dự án HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn thị xã năm 2021 nhằm mục đích làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phân tích, đánh giá nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế. Qua giám sát có cơ sở báo cáo HĐND thị xã về kết quả triển khai thực hiện các dự án HĐND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn thị xã.

Ông Đoàn Văn Tân –Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã, Trưởng đoàn giám sát thông qua dự thảo Kế hoạch và đề cương hướng dẫn báo cáo của Đoàn giám sát

     Kết luận tại cuộc họp, ông Đoàn Văn Tân – Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã H’ Blă Mlô – Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng đoàn giám sát số 09 giao Ban Kinh tế Xã hội HĐND thị xã tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn giám sát và các đơn vị chịu giám sát để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, đề cương gợi ý báo cáo trình ký ban hành và yêu cầu các thành viên đoàn giám sát có trách nhiệm tham gia đầy đủ hoạt động giám sát theo kế hoạch, chấp hành sự phân công, chế độ làm việc của Trưởng đoàn và chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch.

Vũ Thị Hồng

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk