Hội nghị sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nợ và chống thất thu NSNN thị xã quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022 (29/04/2022, 23:47)

     Ngày 26 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu nợ và chống thất thu NSNN thị xã quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2022. Hội nghị do đồng chí Y Čing Mlô – Phó Chủ tịch UBND thị xã, chủ trì; tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo thu nợ và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022; các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thị xã Buôn Hồ; Đội trưởng các Đội Thuế thuộc Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng Buôn Hồ.

Quang cảnh cuộc họp

     Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2022 là 28,9 tỷ đồng, đạt 31% dự toán HĐND tỉnh, đạt 28% dự toán HĐND thị xã và bằng 123% so cùng kỳ; trong đó: Thu thuế, phí là 24,9 tỷ đồng, đạt 44% dự toán HĐND tỉnh, đạt 40% dự toán HĐND thị xã và bằng 134% so cùng kỳ; Thu tiền SDĐ là 4,0 tỷ đồng, đạt 11% dự toán HĐND tỉnh, đạt 10% dự toán HĐND thị xã và bằng 80% so cùng kỳ. Qua số liệu phản ánh, số thu thuế, phí quý I/2022 đạt và vượt so với kế hoạch Chi cục Thuế giao và tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng số thu chủ yếu là các khoản thu liên quan đến đất đai, lệ phí trước bạ ô tô, xe máy (15,4/24,89 tỷ đồng, chiếm 62% tổng số thu thuế, phí); các Đề án chống thất thu kết quả đạt thấp, chỉ bằng 52,1% so với cùng kỳ; 12/12 xã, phường mặc dù đạt so với dự toán Quý I nhưng tỷ lệ đạt thấp so với bình quân chung của thị xã. Nguyên nhân khách quan là do: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến một số hộ ngừng, nghỉ kinh doanh; thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 55/2021/NĐ-CP, ngày 19/4/2021 của Chính phủ; 02 mỏ đá Xí nghiệp Việt Hà và Công ty Thạch Nguyên An đã hết thời hạn khai thác;... Bên cạnh đó, nguyên nhân chủ quan là một số phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường chưa chủ động trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách; công tác phối hợp trong việc thực hiện các đề án chống thất thu như: Xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải, kiểm tra thu thuế trên khâu lưu thông, hướng dẫn đăng ký giấy phép kinh doanh,… chưa kịp thời, chặt chẽ.

Ý kiến thảo luận tại Hội nghị

     Để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết Thị ủy, HĐND thị xã đề ra năm 2022, đồng chí Y Čing Mlô – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng, các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, tiêu chí tiên quyết để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thu ngân sách Nhà nước phải đảm bảo thì mới đáp ứng nguồn lực để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Thị ủy, HĐND thị xã đã đề ra trong năm 2022. Vì vậy, đòi hỏi sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cả hệ thống chính trị nói chung và ngành thuế nói riêng. Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ - Krông Năng chủ động xác định các biện pháp thu thuế trọng tâm, phối hợp UBND các xã, phường để đẩy nhanh công tác thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu đạt và vượt theo kế hoạch từng tháng, hạn chế thấp nhất việc phát sinh nợ và chuyển tiếp nợ có khả năng thu sang tháng tiếp theo, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế đã đề ra năm 2022.

     Tổ chức triển khai tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế, vận động người nộp thuế tự giác chấp hành thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 10 đề án chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã, chú trọng các đề án như: xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh vận tải, chống thất thu trên khâu lưu thông, quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế,... Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2022, kịp thời báo cáo UBND thị xã những trường hợp khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

     Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết về những thuận lợi, lợi ích trong việc thực hiện hóa đơn điện tử để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động thực hiện; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Đội thuế, công chức thuế, phấn đấu hoàn thành 100% người nộp thuế thuộc diện phải thực hiện hóa đơn điện tử trong tháng 06/2022. Quan tâm, rà soát, cải tạo, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; tập huấn, hướng dẫn các bộ phận hỗ trợ, tạo sự thuận lợi cho tổ chức tham gia thực hiện hóa đơn điện tử. Thường xuyên theo dõi, trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân thực hiện hóa đơn điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để kịp thời phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức tham gia thực hiện hóa đơn điện tử.

Ông Y Čing Mlô – Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

Nguyễn Thị Thùy Trang

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk