Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy (đợt I, đợt II/2022) (08/06/2022, 21:43)

     Ngày 07/6/2022, Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy (đợt I, đợt II/2022).

Quang cảnh Hội nghị

     Dự Hội nghị có đồng chí H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã - chủ trì Hội nghị; đại diện thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã, Thường trực Uỷ ban MTTQVN thị xã; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy, Ủy viên UBKT Thị ủy và lãnh đạo Trung tâm BDCT thị xã;  trưởng, phó các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thị xã và tương đương; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các TCCS Đảng; các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường cùng tham dự.

Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ lãnh đạo thị xã đã nghe các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy quán triệt các văn bản như:  Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về “luân chuyển cán bộ”; Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển đội nguc cán bộ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 20-KL/TW, ngày 16/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về kinh tế - xã hội năm 2021-2022; Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về “phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập” và các văn bản khác của Trung ương, Tỉnh ủy…

     Kết luận Hội nghị, đồng chí H’Blă Mlô - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh một số nội dung công việc trọng tâm, yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thị ủy nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; Ban Tuyên giáo Thị ủy theo dõi, đôn đốc các TCCS Đảng trực thuộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy. Sau khi hoàn thành việc quán triệt, tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện để báo cáo Tỉnh ủy theo quy định…

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk