Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá một năm triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (20/05/2022, 14:56)

     Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá một năm triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

     Dự Hội nghị tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy - chủ trì Hội nghị; các đồng chí UVBTV Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy; Ủy viên UBKT Thị ủy và lãnh đạo Trung tâm BDCT thị xã; Thường trực Đảng ủy các xã, phường, Báo cáo viên Tỉnh ủy, Báo cáo viên Thị ủy cùng tham dự.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ

     Sau khi Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ban hành, phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn trước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai nghiêm túc, bài bản và hệ thống, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật nhất đó là, cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cả nước đã đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp Nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

     Bên cạnh đó, các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được các cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội. Mặt khác, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4; nhiều mô hình hay, cách làm mới thích ứng và phù hợp với tình hình thực tế đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá: Việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị một năm qua đã mang lại những kết quả quan trọng, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh, phát huy hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, trong thực tế cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng và dân tộc ta, do đó trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác gắn với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Quá trình triển khai cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, cần đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nội dung và phương thức, hình thức tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tích cực, sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc học và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk