Học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề năm 2022 và thực hiện công tác khen thưởng (20/05/2022, 13:58)

     Sáng 19/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2017 – 2021). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn truyền đạt các nội dung chính của Chuyên đề năm 2022 (Nguồn: Internet)

     Dự Hội nghị tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ có đồng chí Phạm Phú Lộc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã - Chủ trì Hội nghị; các đồng chí UVBTV Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy; Ủy viên UBKT Thị ủy và lãnh đạo Trung tâm BDCT thị xã; Thường trực Đảng ủy các xã, phường, Báo cáo viên Tỉnh ủy, Báo cáo viên Thị ủy cùng tham dự.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu thị xã Buôn Hồ

     Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2022. Theo đó, Chuyên đề gồm 2 mục chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

     Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở kế thừa, phát triển chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử; đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa toàn nhân loại, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với tình hình thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong từng thời kỳ. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh có ý nghĩa chiến lược, là một nội dung cơ bản, nhất quán, làm nên dấu ấn quan trọng của Người trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, nhằm hình thành sức mạnh to lớn của toàn dân tộc đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, tạo nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và là nguồn lực nội sinh để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
     Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng trao tặng nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm và năm 2021…Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phân tích rõ các nội dung như: tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số kết quả và kinh nghiệm phát huy sức mạnh đại đoàn kết qua các thời kỳ cách mạng của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; một số giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Hồ Thị Nghĩa

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk