Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Buôn Hồ (29/12/2018, 17:21)

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

     Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

     Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

     Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

     Căn cứ Quyết định số 3693/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Buôn Hồ;

     UBND thị xã Buôn Hồ thông báo công bố công khai toàn bộ tài liệu Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Buôn Hồ tại trụ sở làm việc Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã (Địa chỉ: Số 13 đường Lê Hồng Phong, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, Đăk Lăk) và trên Trang thông tin điện tử thị xã (http://buonho.daklak.gov.vn)

     Hồ sơ công bố công khai gồm có:

     + Quyết định số 3693/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Đăk Lăk; (Tải về)

     + Báo cáo thuyết minh tóm tắt; (Tải về Báo cáo)   (Tải về các phụ biểu)

     + Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Buôn Hồ. (Tải về) - Mở bằng phần mềm chuyên ngành.

     UBND thị xã Buôn Hồ trân trọng công bố công khai, thông báo đến toàn bộ tổ chức, cá nhân trên địa bàn thị xã được biết./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk