Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Trái cây Buôn Hồ" (16/09/2019, 08:57)

 

1. Ủy quyền đơn vị thực hiện các hồ sơ liên quan đến nội dung về bảo hộ quyền sở hữu trí tụê

2. CV của UBND tỉnh cho phép sử dụng địa danh Buôn Hồ để đăng ký nhãn hiệu Chứng nhân "Trái cây Buôn Hồ" cho sản phẩm bơ, sầu riêng

3. QĐ của UBND thị xã ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Trái cây Buôn Hồ"

4. Tờ khai đăng ký nhãn hiệu "Trái cây Buôn Hồ"

5. Đơn vị được ủy quyền thông báo hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

6. Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định chấp nhận đơn đăng ký hợp lệ

7. Đơn vị được ủy quyền có Công văn thông báo về đơn hợp lệ và thời gian thẩm định tiếp theo

8. Đơn vị được ủy quyền có Công văn thông báo về việc Nhãn hiệu chứng nhận "Trái cây Buôn Hồ" đã được đăng công báo sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ

9. Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCN đăng ký nhãn hiệu có số 324063)

10. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

11. UBND thị xã ban hành Quy chế Kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Trái cây Buôn Hồ"

12. UBND thị xã ban hành Quy chế Cấp và thu hồi quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận "Trái cây Buôn Hồ"

13. Bộ nhận diện thương hiệu "Trái cây Buôn Hồ"

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Võ Văn Dũng - Ủy viên BTV Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk