UBMTTQVN Thị xã Buôn Hồ triển khai hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cập nhật lúc: 08:38 30/01/2018

     Thời gian qua, UBMTTQVN thị xã đã tích cực triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” qua đó tạo bước chuyển tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

     Trên cơ sở kế thừa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, từ năm 2016 đến nay, để thực hiện thành công cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, UBMTTQVN thị xã Buôn Hồ đã triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện, đưa 5 nội dung trọng tâm của cuộc vận động vào thực tiễn cuộc sống như: ký kết chương trình phối hợp với UBND thị xã, các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động; tham mưu cấp ủy, phối hợp với Chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh, thực hiện cuộc vận động thi đua lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; cộng đồng dân cư đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

 

Ban công tác mặt trận thôn Tây Hà 4, xã Cư Bao vận động nhân dân xây dựng đường giao thông.

     Kết quả trong năm 2017, UBMTTQVN thị xã đã tổ chức được 201 buổi tuyên truyền với 11.740 lượt người tham dự. Qua đó vận động được Nhân dân hiến đất, góp tiền, góp công, bê tông hóa, tu sửa đường giao thông nông thôn, đường ngõ hẻm trong khu đô thị hơn 26.000m đường bê tông với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 12 tỷ đồng, hơn 3.000 ngày công lao động; các tổ chức đoàn thể phối hợp tổ chức 62 lớp tập huấn chuyển giao KHKT nông nghiệp, ký ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trên 100 tỷ đồng; mua phân bón trả chậm gần 500 tấn phân các loại cho đoàn viên, hội viên đầu tư phát triển sản xuất; vận động quỹ người nghèo gần 600 triệu đồng đã hỗ trợ xây dựng được 52 nhà với số tiền 896 triệu đồng....

     Thực hiện chương trình "Toàn dân bảo vệ môi trường", UBMTTQVN đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp như: hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) tại cơ quan, đơn vị, các khu dân cư; triển khai xây dựng 02 mô hình điểm khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường tại xã Cư Bao, phường An Lạc. Các tổ chức thành viên có nhiều mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng như: Hội LHPN thị xã phát triển và nhân rộng mô hình "Buôn tôi Xanh-Sạch-Đẹp" tại 6 buôn, xã Ea Đrông, phối hợp trồng 300 cây sao đen, trị giá 33 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM: "Xây dựng công trình thanh niên" đảm nhận dự án trồng rừng phủ đất trống, đồi trọc tại đèo Hà Lan, phường Bình Tân, huy động lực lượng cán bộ Đoàn viên thanh niên tham gia dự án trồng 5.000 cây rừng thu hút 770 lượt ĐVTN; duy trì thường xuyên phong trào "Tuổi trẻ thị xã Buôn Hồ chung tay bảo vệ môi trường" như: phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh trục đường liên thôn, liên xã hơn 20 km đường với hơn 7.400 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

 

Hội LHPN thị xã tổ chức trồng cây xanh tại xã Ea Đrông

     Ủy ban MTTQVN từ thị xã đến cơ sở và các tổ chức thành viên trong toàn thị xã thực hiện có hiệu quả với nhiều mô hình tự quản về ANTT thông qua nhóm nòng cốt và mô hình điểm tại thôn, buôn, TDP, qua các phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, quần chúng tự bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh tố giác tội phạm. Toàn thị xã hiện có 149 nhóm nòng cốt với 653 cộng tác viên và 192 tuyên truyền viên. Các mô hình điểm do MTTQVN chủ trì như: mô hình "Phòng chống ma túy" tại phường Thiện An và phường Bình Tân; mô hình "Phòng chống tội phạm" tại phường An Bình; mô hình "Toàn dân bảo đảm giữ gìn trật tự ATGT" tại TDP Đạt Hiếu 6, phường Đạt Hiếu; Mô hình "Tiếng kẻng an ninh" tại xã Bình Thuận...

     Đến nay thị xã Buôn Hồ đạt bình quân 16 tiêu chí/xã về chương trình xây dựng Nông thôn mới trong đó xã Ea Blang và xã Cư Bao được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 6 phường đạt tiêu chuẩn phường văn minh đô thị; 86,5% hộ gia đình, 91,5% khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo từ 5,65% xuống còn 4,66%, hộ cận nghèo còn 6,21%; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao..

 

Ninh Trang