Thị xã Buôn Hồ nhìn lại sau 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Cập nhật lúc: 14:02 09/05/2018

     Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đã đạt được một số kết quả tích cực. Thị ủy đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị và chuyên đề hàng năm trên địa bàn thị xã. Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, dưới nhiều hình thức. Cấp ủy, mặt trận và các đoàn thể các cấp đưa việc học tập, thảo luận, liên hệ nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng tổ chức, đơn vị, địa phương và cá nhân, đồng thời có kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú như giới thiệu các chuyên đề qua hệ thống truyền thanh của xã, phường, hoặc qua những buổi sinh hoạt thôn, buôn, các hội thi, hội diễn; công tác tuyên tuyền trong thế hệ trẻ cũng đặc biệt được quan tâm chú trọng như tuyên truyền, nhắc nhở thanh thiếu niên tích cực hưởng ứng phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”, tăng cường các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, phong trào thắp sáng ước mơ, hiến máu nhân đạo, ngoài ra thông qua các buổi sinh hoạt đội, đoàn, các buổi chào cờ thứ hai đầu tuần, nhiều trường học đã phân công cho giáo viên hoặc học sinh đọc, kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác, hay tích hợp trong nội dung giảng dạy của những môn học như ngữ văn, giáo dục công dân, lịch sử, các hoạt động ngoại khóa ...

     Việc học tập và làm theo Bác được các cấp gắn liền với tuyên truyền những ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương, với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII), Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cũng như việc thực hiện Quy định số 10-QĐ/TU ngày 18/11/2015, Quyết định 534-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc đối với cán bộ, đảng viên”…, đồng thời tổ chức các lớp học tập, quán triệt cho cán bộ đảng viên lĩnh hội, tiếp thu Chỉ thị và các chuyên đề cho gần 9.000 lượt cán bộ đảng viên tham gia học tập. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt trong dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung “Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và giải pháp phòng, chống” được cán bộ đảng viên đồng tình, đánh giá cao. Trên cơ sở đó lần lượt cấp cơ sở và dưới cơ sở cũng tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi, đảng bộ, nhiều nơi lựa chọn nội dung sinh hoạt gắn với việc nâng cao hoặc khắc phục hạn chế trong công tác chuyên môn.

 

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ thị xã

     Bên cạnh đó, để việc học tập và làm theo Bác đồng hành với từng cán bộ đảng viên, hàng năm Thị ủy chỉ đạo các TCCS Đảng triển khai cho đảng viên đăng ký các nội dung làm theo, trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm. Thực hiện hướng dẫn của Thị ủy, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng đưa vào sinh hoạt chi bộ, liên hệ với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm ở địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII).

     Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai gắn liền với việc lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và xác định nội dung đột phá với một số nội dung được các đơn vị lựa chọn như “Gần dân, phục vụ dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu”, hay các phong trào hỗ trợ khởi nghiệp, giúp nhau phát triển kinh tế…riêng trong năm 2017 Thị ủy Buôn Hồ xác định nhiệm vụ trọng điểm trong việc giáo dục truyền thống là tập trung tìm hiểu về các “điểm đỏ” trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, qua đó nhằm giáo dục về truyền thống quê hương Buôn Hồ, mục đích quan trọng mà các hoạt động này hướng tới là góp phần làm thay đổi nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã nhất là thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, năm 2018 Thị ủy xác định chương trình đột phá trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá”, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của người đứng đầu, cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ. Chuyển đổi ý thức từ việc xem bản thân người phục vụ là đối tượng trung tâm thành người được phục vụ làm đối tượng trung tâm. Qua đó nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đạo đức công vụ và đây cũng là nội dung sinh hoạt chuyên đề của Đảng bộ thị xã năm 2018.

     Quá trình triển khai thực hiện có những mô hình tốt, cách làm hay, chủ động, sáng tạo cần được nhân rộng như mô hình “Mỗi ngày học một lời Bác Hồ dạy”, “Mỗi tuần học một điều luật”, được Ban Chỉ huy Quân sự thị xã thực hiện hàng ngày trong giờ đọc báo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao đã chủ động triển khai các mô hình mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như phong trào “Thực hành tiết kiệm, trao kế sinh nhai”; của Hội LHPN thị xã; mô hình Chi hội cựu chiến binh tham gia tự quản về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông và mô hình chi hội cựu chiến binh gương mẫu, tích cực tham gia và vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng và giữ gìn môi trường. Bên cạnh đó Mặt trận và các đoàn thể đã xây dựng, sửa chữa 65 nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương, Mái ấm công đoàn, nhà nghĩa tình đồng đội, Nhà khăn quàng đỏ cho người nghèo với tổng số tiền 527 triệu đồng.

     Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân một số thôn, buôn xã Bình Thuận, Ea Blang, Ea Drông, Cư Bao đã đồng sức, đồng lòng đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng với hàng ngàn ngày công làm các trục đường bê tông theo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Góp phần đưa 2 xã Ea Blang và Cư Bao hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018.

     Bên cạnh những mô hình sáng tạo đem lại nhiều hiệu quả thiết thực thì có những cá nhân điển hình xứng đáng được biểu dương, ghi nhận như bác Nguyễn Ước, sau khi được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bác luôn trăn trở phải tiếp tục làm thêm nhiều việc thiện, có ý nghĩa, với các hoạt động thiện nguyện ngày càng có nhiều kết quả tích cực và đáng ghi nhận. Bên cạnh vận động các tấm lòng hảo tâm trong nước, ngoài nước, đóng góp quà để tặng trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo, khuyết tật bệnh nhân cùi trong tỉnh, ngoại tỉnh thì Bác còn trực tiếp đi thăm, động viên những người có hoàn cảnh không may mắn. Hiện nay, bác Ước đang nhận chăm sóc từ thiện khoảng 7 cụ cao tuổi mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo tại phường Thống Nhất, hàng ngày bác Ước đi truyền dịch, tập vật lý trị liệu, thăm khám... không kể tuổi cao sức yếu, thời tiết khắc nghiệt hay đêm khuya, bác luôn có mặt khi người bệnh cần. Ngoài ra, bác Ước còn nhận giúp đỡ và vận động giúp đỡ cho nhiều em bé bị mắc bệnh đao, tàn tật tại địa phương cùng nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo khác.

 

Bên Bằng Khen Thủ tướng trao tặng, Bác Ước tâm niệm cần làm nhiều việc thiện hơn nữa để giúp đời, giúp người

     Gương Hội viên nông dân sản xuất giỏi, anh Y-Dhơn Mlô Duôn Du trở thành niềm tự hào của bà con nhân dân Êđê tại Buôn Tring. Bằng việc áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã cho gia đình anh thu nhập bình quân những năm gần đây khoảng 400triệu/năm. Ngoài ra, anh còn hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho các hộ lân cận, nhiều năm liền được các cấp công nhận danh hiệu hộ Sản xuất kinh doanh giỏi.

     Nhiều người biết đến Bác Nguyễn Xuân Oánh bởi “tuổi cao gương sáng”, bác luôn quan tâm đến công tác xã hội, nhất là công tác khuyến học. Hàng tháng, bác đều trích lại một phần lương để tổ chức hỗ trợ cho các cháu trong tổ dân phố thi đậu vào các trường Đại học. Đặc biệt trong thời gian qua bác đã trích tiền lương được 10 triệu đồng để hỗ trợ cho tổ dân phố làm đường.

     Bác sỹ Nguyễn Tới được tập thể đánh giá là người có tâm với nghề nghiệp, ân cần, chu đáo, thân thiện, nhiều lần được tuyên dương và khen thưởng đột xuất thái độ phục vụ, gần dân, giúp đỡ bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo trong cuộc sống. Tận tụy trong công tác thăm khám, chữa bệnh, tận tình tư vấn để người bệnh hiểu về phương thức điều trị, từ đó giảm bớt chi phí điều trị. Luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Bản thân nghiêm túc thực hiện và động viên đồng nghiệp trong khoa thực hiện tốt 12 điều y đức... và vẫn còn đó trong đời sống xã hội nhiều gương điển hình, mô hình hay trong học tập, lao động, trong sản xuất kinh doanh, các hoạt động nhân đạo từ thiện mà mỗi người cần học tập, noi theo.

     Bên cạnh những mặt tích cực, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như công tác quán triệt, học tập, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị, địa phương còn chậm, một vài nơi còn nặng về hình thức, chưa xác định được những việc cần làm để tạo đột phá; tại nhiều đơn vị, địa phương chưa phát hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hoặc sức lan tỏa chưa cao; một số cán bộ đảng viên chưa thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong công việc, tình trạng xa dân, mất đoàn kết còn tồn tại trong thời gian dài; công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ có lúc, có nơi còn lơ là, mất cảnh giác; Đảng bộ vẫn còn những cán bộ đảng viên sống cơ hội, thực dụng, thậm chí xin ra khỏi Đảng khi quyết định của tổ chức không thỏa mãn mong muốn cá nhân.

     Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, hi vọng rằng cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã Buôn Hồ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc làm theo Bác bằng những công vụ cụ thể, thiết thực, trong đời sồng hàng ngày gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng Đảng, Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01/01/2011 “về những điều đảng viên không được làm”, Quy định số 101-QĐ/ TW, ngày 07/6/2012 về trách nhiệm nêu gương, Quy định số 10-QĐ/TU, Quyết định 534-QĐ/TU của Tỉnh ủy Đắk Lắk... Điều đó đòi hỏi mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải “tự giáo dục là chính”, đặc biệt bản thân người đứng đầu phải gương mẫu và có quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo thực hiện./.

 

Thanh Nguyên