Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Cập nhật lúc: 08:42 08/10/2018

     Chiều ngày 04/10/2018, Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê văn Nghĩa, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch hội LHPN tỉnh; các đồng chí đại diện cho các Ban Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy; Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XV; Trưởng, Phó các ban xây dụng Đảng; lãnh đạo UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể của thị xã; Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND 12 xã, phường. Đồng chí Y Vinh Tơr, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Đ/c Y Vinh Tơr, TUV, Bí thư Thị ủy khai mạc hội nghị

     9 tháng đầu năm 2018, toàn thị xã đã triển khai đạt hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 4.494 tỷ đồng, bằng 63,0% kế hoạch năm 2018, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng; thu ngân sách nhà nước đạt 88,670 tỷ đồng tăng 34,54% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó thu thuế phí, lệ phí 50,355 tỷ đồng; thu biện pháp tài chính 33,600 tỷ đồng; số thu phát sinh: 4,715 tỷ đồng; công tác thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị, đền bù giải phóng mặt bằng được quan tâm và có sự chuyển biến, nhiều dự án được triển khai xây dựng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai, đã tổ chức công bố xã Ea Blang và xã Cư Bao đạt chuẩn nông thôn mới; đăng ký xây dựng xã Ea Siên và xã Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018; ban hành kế hoạch xây dựng xã Ea Drông đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020.. Công tác Giáo dục, y tế, chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tai nạn giao được kiềm giảm. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, bước đầu đạt kết quả tích cực; hoạt động của Ban Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể được thực hiện đảm bảo kế hoạch.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế đó là: Tổng giá trị sản xuất đạt còn thấp so với kế hoạch năm 2018 (đạt 63%); công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện chậm (đạt 41,2% KH thị xã); sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu vẫn tập trung một số ngành nghề nhỏ lẻ; việc triển khai đề án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp thực hiện còn chậm; các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, sản xuất theo chứng nhận chưa được hình thành; công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn từ nguồn ngân sách hỗ trợ và vận động Nhân dân đóng góp theo tinh thần Nghị quyết số 05/NQ-HĐND và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thị xã còn nhiều hạn chế, triển khai chậm; công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch để thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu; công tác chỉ đạo triển khai thiết lập trật tự văn minh đô thị còn hạn chế;

     3 tháng còn lại năm 2018, Thị ủy tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng an ninh; Xây dựng Đảng và HTCT; triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Buôn Hồ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 đề ra.

 

Đồng chí Lê Văn Nghĩa, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Phú Lộc được bầu giữ chức Phó Bí thư Thị ủy khóa XV

     Cũng tại hội nghị này, Thường trực Thị ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử chức danh phó Bí thư Thị ủy đối với đồng chí Phạm Phú Lộc, quyền chủ tịch UBND thị xã, đồng thời biểu dương đồng chí Phạm Tấn Thỏa, phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đã đạt giải nhì trong hội thi Giảng viên LLCT giỏi khu vực miền Trung và Tây nguyên (tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng). Đồng chí Lê văn Nghĩa, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí phó Bí thư Thị ủy, quyền chủ tịch UBND thị xã Phạm Phú Lộc và đồng chí Y Vinh Tơr, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Tấn Thỏa, phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã đạt giải nhì trong hội thi Giảng viên LLCT giỏi khu vực miền Trung và Tây nguyên.

 

Ngô Trung Việt