Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận giai đoạn 1976 - 2016

Cập nhật lúc: 13:41 07/05/2018

     Vừa qua, tại Hội trường UBND xã, Đảng ủy xã Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo lần thứ nhất thông qua dự thảo và lấy ý kiến góp ý vào cuốn lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận giai đoạn 1976 - 2016.

 

Quang cảnh Hội thảo

     Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đình Nam - Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Trung Việt - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Văn Út - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thị ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn lịch sử Đảng bộ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã, trưởng các ngành, đoàn thể xã qua các thời kỳ cùng tham dự.

 

Đ/c Ngô Trung Việt - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo và đóng góp ý kiến vào dự thảo cuốn sách

     Dựa theo dòng chảy lịch sử chung của cả nước, tỉnh, huyện, thị xã, cuốn lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận (1976 - 2016) được chia làm 5 chương, mỗi chương được cân đối hợp lý về thời gian và gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, là cuốn sách ghi chép lại một cách có hệ thống quá trình đấu tranh, phát triển với chặng đường 40 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển của nhân dân xã Bình Thuận dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng, những đóng góp to lớn của nhân dân xã Bình Thuận qua từng giai đoạn lịch sử.

 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã có một số ý kiến đóng góp để Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận được đầy đủ, hoàn chỉnh và chính xác hơn. Những ý kiến đề xuất đã đưa ra những phương án, giải đáp thắc mắc nội dung một cách tỉ mỉ, chính xác. Một số ý kiến tập trung bổ sung câu từ, nội dung, thông tin cho phù hợp thực tế, phù hợp với từng giai đoạn…

 

Đ/c Nguyễn Đình Nam - Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo và góp ý tại Hội thảo

     Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Đình Nam - Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao sự nỗ lực, nhiệt tình và tích cực trong công tác điền dã, sưu tầm tài liệu, biên soạn bản thảo của Ban Biên soạn cuốn sách. Đồng chí nhấn mạnh: Là công trình của tập thể, do đó, cần phải lấy ý kiến thống nhất trong toàn Đảng bộ và nhân dân, đề cao sự khách quan, tính Đảng trong nghiên cứu khoa học, đồng thời phải làm nổi bật nét văn hóa đa dạng, phong phú, sự giao thoa văn hóa giữa nhiều dân tộc cùng sinh sống trong xã, những kết quả, thành tích mà cán bộ, đảng viên và nhân dân Bình Thuận đã đạt được trong lịch sử.

     Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận giai đoạn 1976 - 2016 là những trang sử địa phương ghi chép về lý tưởng cao đẹp và anh dũng của nhiều thế hệ người dân Bình Thuận qua các thời kỳ lịch sử, sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong tiến trình đấu tranh, xây dựng và phát triển xã nhà. Thông qua đó, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng vẻ vang, “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh xương máu, đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời giáo dục các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu, tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp, ra sức xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững.

 

Đ/c Trịnh Minh Thủy - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu kết luận Hội thảo

     Trên cơ sở ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Trịnh Minh Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận kết luận ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của đại biểu về dự Hội thảo, đồng thời Ban Biên soạn sẽ tiếp tục hoàn chỉnh nội dung để cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận 1976 - 2016” đảm bảo chất lượng tốt và được xuất bản, phát hành theo đúng kế hoạch.

 

Hồng Nghĩa