Hội nghị sơ kết hoạt động giáo dục đào tạo học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019

Cập nhật lúc: 08:34 29/01/2019

     Sáng ngày 25/01/2019 Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả công tác giáo dục đào tạo học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019. Tham dự hội nghị có ông Y Nguyên Mlô – PCT HĐND thị xã; ông Nguyễn Văn Tài – PCT UBMTTQVN thị xã; ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã – chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban của thị xã, hiệu trưởng các trường trực thuộc, chủ các nhóm lớp mầm non công lập trên địa bàn thị xã.

 

Quang cảnh hội nghị

     Trong học kỳ I, năm học 2018-2019 ngành GD&ĐT thị xã đã cơ bản làm tốt công tác tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã trong triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và các nhóm giải pháp cơ bản của ngành của ngành giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện tốt Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 17/11/2014 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tập thể cán bộ, viên chức ngành giáo dục đào tạo đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong học kỳ I; đã triển khai việc quy hoạch, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đến năm 2020 và tiến hành sát nhập 02 điểm trường trên địa bàn; thực hiện việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hiện có100% giáo viên đạt chuẩn trở lên, 81,15% giáo viên trên chuẩn. Chất lượng giáo dục đại trà ngày càng được nâng lên; chất lượng giáo dục vùng có đông đồng bào DTTS được cải thiện; khoảng cách chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa vùng ven và trung tâm từng bước được rút ngắn; quan tâm thực hiện đầu tư xây dựng, tu sửa CSVC trường lớp học, đầu tư xây dựng CSVC trường chuẩn Quốc gia theo kế hoạch, đến nay có 27/54 trường được công nhận chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 50%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong học kỳ I năm học 2018-2019 vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định vẫn chưa được khắc phục triệt để; tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn; việc tuyên truyền, thu nộp bảo hiểm y tế đối với học sinh tại một số trường học chưa được quan tâm đúng mức nên kết quả đạt được chưa cao; cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị dạy học của một số trường còn hạn chế...

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

     Sau khi nghe đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục đào tạo thị xã báo cáo công tác giáo dục đào tạo học kỳ I năm học 2018-2019, ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Y Nguyên Mlô – PCT HĐND thị xã và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã – chủ trì hội nghị đã kết luận yêu cầu phòng Giáo dục Đào tạo thị xã, các phòng ban, đơn vị liên quan thị xã, UBND các xã, phường, các trường trên địa bàn thị xã trong học kỳ II tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã được Thị ủy cụ thể hóa bằng Chương trình số 23, ngày 17/11/2014 của Thị ủy Buôn Hồ; chỉ thị số 2119, ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ thị số 19, ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018 – 2019; tiếp tục rà soát hệ thống cơ sở trường lớp, xây dựng kế hoạch duy tu, sữa chữa, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; quan tâm công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dạy thêm, học thêm không đúng quy định trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm; yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các quy định của Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh; các trường học trực thuộc trên địa bàn căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2018-2019, nhiệm vụ trọng tâm của học kỳ II để xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Chu Anh