Hội Cựu chiến binh thị xã Buôn Hồ - Đăk Lăk Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Cập nhật lúc: 10:22 13/11/2017

     Tại hội nghị giao ban cụm thi đua số 2 của hội Cựu chiến binh tỉnh Đăk Lăk ngày 08/11/2017 vừa qua, do đồng chí Phan Thanh Sơn, phó chủ tịch hội Cựu chiến binh tỉnh chủ trì được tổ chức tại huyện Krông Búk (hội Cựu chiến binh Krông Búk là trưởng cụm thi đua), gồm có các huyện: Krông Búk, huyện Ea Hleo, huyện Krông Năng và thị xã Buôn Hồ đã tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua hội Cựu chiến binh năm 2017. Sau khi phân tích, đánh giá một cách thực chất, khách quan, 100% các đơn vị trong cụm thi đua đều nhất trí bình chọn hội Cựu chiến binh thị xã Buôn Hồ là đơn vị xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu trong phong trào thị đua của đơn vị trong cụm thi đua số 2 hội Cựu chiến binh tỉnh.

     Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Buôn Hồ có 1.824 hội viên (trong đó đảng viên có 326 đ/c), với 17 hội cơ sở và 136 chi hội. Năm 2017 vừa qua, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của hội là tiến hành tổ chức ĐH Hội CCB các xã, phường và Đại hội đại biểu hội CCB thị xã, đồng thời tham gia Đại hội đại biểu hội CCB tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022). Hội CCB thị xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công ĐH cấp cơ sở và cấp thị xã. Riêng Hội CCB thị xã Buôn Hồ được hội CCB tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm, các đồng chí trong Thường trực hội đã tích cực chủ động chuẩn bị tốt về các mặt, từ công tác tham mưu xây dựng đề án nhân sự cán bộ chủ chốt hội CCB các xã, phường và nhân sự cán bộ chủ chốt của hội CCB thị xã, đến chuẩn bị nội dung và các mặt bảo đảm cho Đại hội đều tiến hành một cách chu đáo, chặt chẽ, vì vậy đã đạt được theo đúng định hướng chỉ đạo của Thường trực hội CCB tỉnh và đúng định hướng lãnh đạo của Ban Thường vụ thị ủy.

 

Đại hội đại biểu hội CCB thị xã Buôn Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

     Sau Đại hội, hội CCB thị xã đã chủ động tổ chức học tập, triển khai Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, phát động thi đua trong toàn hội thực hiện theo chủ đề năm 2017 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; hội đã tổ chức được buổi sinh hoạt tư tưởng, tọa đàm chủ đề học tập năm 2017 với nội dung “Cựu chiến binh tham gia đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống biểu hiện “Tự diễn biến” tự chuyển hóa trong nội bộ và trong tổ chức hội CCB”, đây cũng là việc làm thiết thực để tuyên truyền và xác định trách nhiệm của Hội trong tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, đấu tranh với các tư tưởng tiêu cực, bất mãn, các phần tử phản động trên địa bàn, nội dung này được cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã đánh giá cao vai trò của CCB trong triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII). Hội còn tham mưu cho Thị ủy xây dựng báo cáo và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu Chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

     Thực hiện sự chỉ đạo Thị ủy về việc UBMTTQVN và các đoàn thể Chính trị - xã hội tổ chức ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, bằng những việc làm hiệu quả thiết thực ở cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí XDNTM và đô thị văn minh. Hiện nay thị xã Buôn Hồ đã có 4/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; về xây dựng Nông thôn mới, có 5 xã, năm 2017 có 2/5 xã về đích (19/19 tiêu chí) là xã Cư Bao và xã Ea Blang. Dự kiến năm 2018, sẽ có 2 xã nữa hoàn thành là xã Bình Thuận và xã Ea siên. Trong những năm qua, hội viên CCB là những người đi đầu trong việc gương mẫu triển khai thực hiện. Năm 2017, hội CCB thị xã đã ban hành được Nghị quyết chuyên đề triển khai xây dựng các mô hình điểm chi hội CCB tham gia tự quản về an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông, CCB tham gia tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu dân cư. Hội viên và gia đình hội viên ở cơ sở tham gia rất tích cực. Ngoài ra, Hội CCB thị xã còn phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong thị xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội. Qua kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các hội CCB cơ sở, hầu hết các cơ sở hội đều thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, không có kỷ luật tổ chức và hội viên, đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến hội viên CCB giảm hẳn so với các năm trước đây.

     Công tác tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo và hoạt động nghĩa tình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng, phát triển tổ chức hội, hội CCB thị xã đã triển khai nhiều chương trình như: Giới thiệu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; thành lập các câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh giỏi...; Hội đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Hội đã vận động xây dựng quỹ hội được 2.682,5 triệu đồng, bình quân 1.470,7 đồng/hội viên, vận động đóng góp quỹ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ cho 2 hội viên xây nhà với mức hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà; tặng 62 xuất quà nhân dịp xuân Đinh dậu cho 62 hộ nghèo và cận nghèo trong buôn kết nghĩa trị giá 12,5 triệu đồng, tặng 206 xuất quà cho các cháu buôn kết nghĩa nhân dịp tết trung thu trị giá 6.180.000đồng; tặng lưới bóng chuyền cho thanh niên trong buôn kết nghĩa giao lưu thể thao; ứng phân NPK trả chậm cho hội viên được 118 tấn, trị giá 590 triệu đồng; ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 46, 75 triệu đồng; ủng hộ quỹ khuyến học 25,5 triệu đồng và thăm viếng đồng đội 22,8 triệu đồng; thực hiện việc quản lý vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội và 4 đơn vị kết nghĩa là 28,8 tỷ đồng, quản lý 28 tổ vay vốn với 1081 hộ vay, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống của hội viên trên địa bàn thị xã. Thực tế trên địa bàn thị xã hiện nay, có rất nhiều gia đình hộ CCB có thu nhập kinh tế cao nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bên cạnh đó, CCB luôn là lực lượng “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, Những hình ảnh đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong thị xã Buôn Hồ.

     Qua theo dõi các phong trào thi đua của Hội và qua đánh giá của thường trực hội CCB tỉnh, của các đơn vị trong cụm thi đua, năm 2017, hội CCB thị xã đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các cấp hội đã kết nạp được 63 hội viên đạt 105% KH tỉnh giao; qua bình xét có 17/17 tổ chức cơ sở hội, 100% các chi hội đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 7 tổ chức cơ sở hội đạt xuất sắc, không có tổ chức hội yếu kém), có 1756/1824 hội viên đạt hội viên gương mẫu (chiếm 96,92%) và có 1.751/1824 hộ gia đình CCB đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” (chiếm 95,99%).

     Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động của Hội Cựu chiến binh thị xã Buôn Hồ năm 2017 cũng còn một số hạn chế, như: Công tác tư tưởng trong cán bộ, hội viên có lúc nắm bắt chưa kịp thời; chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động ở một số tổ chức hội dưới cơ sở chưa thiết thực, chậm đổi mới; một số hội viên chưa tích cực tham gia hoạt động hội, đặc biệt sau ĐH, một số ít cán bộ làm công tác hội ở cơ sở được tái cử còn có biểu hiện thỏa mãn, lơ là trong công việc, thiếu chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.

     Thời gian tới, nhiệm vụ của hội CCB thị xã là tiếp tục đầy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu 100% cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, tham gia đóng góp nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, Hội phối hợp thật chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể của thị xã trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”.

 

Ngô Trung Việt