Báo cáo về việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội XIV

Cập nhật lúc: 08:01 01/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • BC%20366%20UBND%20tx%20vv%20tra%20loi%20y%20kien%20kien%20nghi%20cu%20tri%20truoc%20va%20sau%20Ky%20hop%20thu%205%20Quoc%20hoi%20XIV.pdf Tải về