Lãnh đạo UBND

Cập nhật lúc: 15:02 29/08/2017

CT, CÁC PCT UBND THỊ XÃ

 

1.  Ông Trần Văn Sỹ.

    Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã.

    Số ĐT:

    Email:

 

2.  Ông Phạm Phú Lộc.

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã.

    Số ĐT:

    Email:

 

3.  Ông Nguyễn Thanh Tùng.

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã.

    Số ĐT:

    Email: