• 17:32 Thứ bảy , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2019

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Phòng Tư pháp tổ chức họp giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018

Phòng Tư pháp tổ chức họp giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức hội thi “Phụ nữ với văn hóa giao thông”

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức hội thi “Phụ nữ với văn hóa giao thông”

Hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

UBND thị xã Buôn Hồ sơ kết công tác quân sự – quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ sơ kết công tác quân sự – quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đồng chí Bí thư Thị ủy thăm buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Bí thư Thị ủy thăm buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Thăm tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)

Thăm tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu thuế, phí 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu thuế, phí 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

HĐND xã Êa Drông tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND xã Êa Drông tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý II năm 2018

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý II năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của một số Luật mới ban hành; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của một số Luật mới ban hành; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành