• 22:48 Thứ ba , Ngày 21 Tháng 08 Năm 2018

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị tổng kết công tác QLNN về tôn giáo và công tác QLNN về thanh niên năm 2017

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị tổng kết công tác QLNN về tôn giáo và công tác QLNN về thanh niên năm 2017

TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ ĐÔNG TẢO.

TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH NUÔI GÀ ĐÔNG TẢO.

Đảng bộ cơ quan Thị ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Đảng bộ cơ quan Thị ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI BUÔN TRING, PHƯỜNG AN LẠC

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI BUÔN TRING, PHƯỜNG AN LẠC

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê năm 2018” tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê năm 2018” tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ

HĐND Phường Thiện An tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Phường Thiện An tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017

Tổng kết hoạt động Công đoàn thị xã năm 2017

Tổng kết hoạt động Công đoàn thị xã năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng và công tác khoa giáo năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng và công tác khoa giáo năm 2017

Thị đoàn, Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Buôn Hồ tổ chức chương trình Tình nguyện Mùa đông năm 2017

Thị đoàn, Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Buôn Hồ tổ chức chương trình Tình nguyện Mùa đông năm 2017

Thị xã Buôn Hồ phát động phong trào thi đua năm 2018.

Thị xã Buôn Hồ phát động phong trào thi đua năm 2018.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021