• 15:59 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 01 Năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, UBND thị xã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại...

Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 của tỉnh làm việc tại thị xã Buôn Hồ

gày 27/9/2017, Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 của tỉnh đã làm việc tại thị xã Buôn Hồ. Tham dự Đoàn thanh tra, kiểm tra có ông Trần Quốc Toàn...