• 08:40 Thứ ba , Ngày 20 Tháng 03 Năm 2018

Ban TT UBMTTQVN thị xã giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc huy động nhân dân đóng góp làm đường giao thông, thực hiện “Xây dựng Nông thôn mới” và “Xây dựng đô thị văn minh”.

Ban TT UBMTTQVN thị xã giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc huy động nhân dân đóng góp làm đường giao thông, thực hiện “Xây dựng Nông thôn mới” và “Xây dựng đô thị văn minh”.

Đảng ủy Cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017

Đảng ủy Cơ quan chính quyền thị xã Buôn Hồ tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức thẩm định chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2017

Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2017

Lãnh đạo thị xã Buôn Hồ thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2017

Lễ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đố

Lễ nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Đố

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội thảo lịch sử xã 9 – Tư Cung trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Trận chiến đấu chốt điểm Buôn Tring năm 1973 của Tiểu đoàn 301

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội thảo lịch sử xã 9 – Tư Cung trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và Trận chiến đấu phòng ngự tại Buôn Tring năm 1973 của Tiểu đoàn 301

Thị đoàn, Hội đồng đội thị xã Buôn Hồ tổ chức thăm, tặng quà Đồn Biên phòng 743, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Thị đoàn, Hội đồng đội thị xã Buôn Hồ tổ chức thăm, tặng quà Đồn Biên phòng 743, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Lễ ra mắt “Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ cây trồng Thiện Bảng”.

Lễ ra mắt “Tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh dịch vụ cây trồng Thiện Bảng”.

Lễ biểu dương công dân tích cực tham gia chữa cháy cho xe tải bị nạn.

Lễ biểu dương công dân tích cực tham gia chữa cháy cho xe tải bị nạn.

UBND thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường

UBND thị xã tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ triển khai chụp CT scanner 6 lát cắt.

Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ triển khai chụp CT scanner 6 lát cắt.

Giám sát việc chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Giám sát việc chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, kết hợp triển khai lập bộ thuế khoán năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường, kết hợp triển khai lập bộ thuế khoán năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ tháng 12

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ tháng 12

Tỉnh ủy Đăk Lăk thông báo kết quả giám sát về công tác lãnh đạo quản lý đất đai đối với Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ

Tỉnh ủy Đăk Lăk thông báo kết quả giám sát về công tác lãnh đạo quản lý đất đai đối với Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ