• 18:11 Thứ bảy , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2019

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11 năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11 năm 2018

NÂNG CAO TINH THẦN CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

NÂNG CAO TINH THẦN CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Thị xã Buôn Hồ triển khai hiệu quả mô hình học bán trú.

Thị xã Buôn Hồ triển khai hiệu quả mô hình học bán trú.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội thao truyền thống ngành giáo dục lần thứ VII năm 2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội thao truyền thống ngành giáo dục lần thứ VII năm 2018

Ban Tuyên giáo Thị ủy Buôn Hồ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Buôn Hồ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Kỳ họp bất thường HĐND phường Thống Nhất khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu cử chức danh phó Chủ tịch HĐND phường

Kỳ họp bất thường HĐND phường Thống Nhất khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu cử chức danh phó Chủ tịch HĐND phường

Các trường mầm non trên địa bàn thị xã chủ động phòng bệnh Tay- Chân- Miệng

Các trường mầm non trên địa bàn thị xã chủ động phòng bệnh Tay- Chân- Miệng

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Tỉnh ủy Đăk Lăk giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã Buôn Hồ

Tỉnh ủy Đăk Lăk giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã Buôn Hồ

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2017-2018

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2017-2018

Giải Bóng chuyền nam, nữ Thanh niên tôn giáo thị xã Buôn Hồ năm 2018

Giải Bóng chuyền nam, nữ Thanh niên tôn giáo thị xã Buôn Hồ năm 2018

Những người phụ nữ không biết đến 20-10

Những người phụ nữ không biết đến 20-10

Giám sát công tác Thi hành án dân dự trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Giám sát công tác Thi hành án dân dự trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Khởi công xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Thị ủy Buôn Hồ

Khởi công xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Thị ủy Buôn Hồ

Thị ủy Buôn Hồ kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Thị ủy Buôn Hồ kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy