• 14:49 Thứ ba , Ngày 20 Tháng 03 Năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017

Ngày 18 tháng 8 năm 2017, UBND thị xã tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại...