• 17:41 Thứ bảy , Ngày 19 Tháng 01 Năm 2019

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm gắn với tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm gắn với tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống BLGĐ và sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống BLGĐ và sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đoàn công tác của Tỉnh ủy về làm việc với Thị ủy Buôn Hồ

Đoàn công tác của Tỉnh ủy về làm việc với Thị ủy Buôn Hồ

Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Đoàn phường Đạt Hiếu tổ chức các trò chơi dân gian hè 2018

Đoàn phường Đạt Hiếu tổ chức các trò chơi dân gian hè 2018

Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Đảng bộ Cơ quan Thị ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Đảng bộ Cơ quan Thị ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Chương trình “Học kỳ quân đội thị xã Buôn Hồ” năm 2018.

Chương trình “Học kỳ quân đội thị xã Buôn Hồ” năm 2018.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Diễn đàn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Diễn đàn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ban Tổ chức Hội thi thị xã Ban hành Thể lệ Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 trên địa bàn thị xã

Ban Tổ chức Hội thi thị xã Ban hành Thể lệ Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 trên địa bàn thị xã

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị xã khóa III

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thị xã khóa III