• 15:58 Thứ bảy , Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở, cấp thị xã năm học 2018-2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Giải bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở, cấp thị xã năm học 2018-2019.

Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tổ chức giải việt dã năm 2019

Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tổ chức giải việt dã năm 2019

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 03/2019

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 03/2019

ỦY ban nhân dân thị xã tổ chức Lễ công bố xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ đạt chuẩn nông thôn mới

ỦY ban nhân dân thị xã tổ chức Lễ công bố xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ đạt chuẩn nông thôn mới

UBND thị xã Buôn Hồ: Công bố xã Ea Siên đạt chuẩn Nông thôn mới và Lễ hội Hảng Pồ năm 2019

UBND thị xã Buôn Hồ: Công bố xã Ea Siên đạt chuẩn Nông thôn mới và Lễ hội Hảng Pồ năm 2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội thi “Hùng biện tiếng Anh tiểu học” cấp thị xã, năm học 2018-2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội thi “Hùng biện tiếng Anh tiểu học” cấp thị xã, năm học 2018-2019.

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Đăk Lăk

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức quán triệt các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy Đăk Lăk

Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã thăm và chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn nhân kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2019)

Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã thăm và chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn nhân kỷ niệm 64 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2019)

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2018-2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số năm học 2018-2019.

Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tổ chức chương trình “Buôn vui chơi, Buôn ca hát” lần thứ I năm 2019

Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ tổ chức chương trình “Buôn vui chơi, Buôn ca hát” lần thứ I năm 2019

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã năm 2018

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã năm 2018

160 Thanh niên thị xã Buôn Hồ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

160 Thanh niên thị xã Buôn Hồ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tham gia “Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh tiểu học” cấp tỉnh, năm học 2018 - 2019

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tham gia “Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh tiểu học” cấp tỉnh, năm học 2018 - 2019

Làm việc với Đảng ủy xã Cư Bao và phường Đạt Hiếu

Làm việc với Đảng ủy xã Cư Bao và phường Đạt Hiếu

Thị xã Buôn Hồ tổ chức lễ chào cờ đầu năm 2019

Thị xã Buôn Hồ tổ chức lễ chào cờ đầu năm 2019