Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tổng kết công tác Kiểm sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Cập nhật lúc: 08:30 29/01/2019

     Chiều ngày 24/1/2019 Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ kiểm sát năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng, phụ trách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Ngô Trung Việt, Phó Bí thư thường trực Thị ủy cùng toàn bộ các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên của cơ quan Viện Kiểm sát. Đồng chí Trương Quang Sinh, Thị ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Đồng chí Trương Quang Sinh, Thị ủy viên, Viện trưởng VKSND thị xã khai mạc và kết luận, bế mạc hội nghị

     Trong năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ngành cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2018 đã đề ra; các chỉ tiêu nghiệp vụ đều hoàn thành, nhiều tiêu chí vượt chỉ tiêu của ngành giao và cao hơn so với năm 2017; trong đó, tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 93,1% (vượt 3,14%KH); xác định 06/65 vụ làm án điểm để giải quyết, đạt 9,23% (vượt 2,23% KH); không có án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (chỉ tiêu không quá 3%); giải quyết án giai đoạn truy tố đạt 95,8% (vượt 0,8% KH). Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên ngày càng được nâng cao, tạo không khí dân chủ hơn tại các phiên toà. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tiến hành chủ động, thường xuyên. Thông qua hoạt động kiểm sát, đã kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan khắc phục, sửa chữa. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật được chấn chỉnh gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả công tác của Viện KSND thị xã đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ VKSND thị xã cũng đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống cho đảng viên và cán bộ công chức trong đơn vị; triển khai thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác XD, chỉnh đốn Đảng. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, hoàn thành chỉ tiêu Thị ủy giao. Chi bộ đã quan tâm đến việc quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, làm tốt công tác kết nghĩa với buôn đồng bào DTTS tại chỗ được Thị ủy phân công. Kết thúc năm 2018, Chi bộ VKSND thị xã đã được Ban Thường vụ Thị ủy công nhận “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và công nhận danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” năm 2018.

 

Đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thị ủy phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, phó Viện trưởng, phụ trách Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh và đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thường trực Thị ủy biểu dương những kết quả đạt được của viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ trong năm qua, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Buôn Hồ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, tăng cường phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát nhân dân - Công an – Tòa án nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, thường xuyên bám sát đường lối lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quán triệt nghiêm túc và có biện pháp tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Ngô Trung Việt