Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tổng kết công tác Kiểm sát năm 2017 và triển khai công tác Kiểm sát năm 2018

Cập nhật lúc: 10:33 26/01/2018

     Chiều ngày 23/1/2018 Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ kiểm sát năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Ngô Trung Việt, Phó Bí thư thường trực Thị ủy cùng toàn bộ các đồng chí Kiểm sát viên, chuyên viên của cơ quan Viện Kiểm sát. Đồng chí Trương Quang Sinh, Thị ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết ngành Viện Kiểm sát thị xã

     Trong năm 2017, Với phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả". Viện kiểm sát nhân dân thị xã Buôn Hồ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là các giải pháp phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành. Tập trung kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt tỷ lệ 94,34%. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử án hình sự ở các giai đoạn đều đạt tỷ lệ cao. Án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng là 01 vụ/132 vụ có lỗi của KSV (chiếm tỷ lệ 0,76%, đạt chỉ tiêu đề ra). Không có án Viện kiểm sát đình chỉ vì không cấu thành tội phạm, không có án Tòa án tuyên không phạm tội, không có các trường hợp oan, sai. Phối hợp tốt với các cơ quan liên ngành tư pháp bàn giải quyết án trọng điểm, nhiều vụ án phức tạp được dư luận xã hội trên địa bàn thị xã quan tâm. Trong năm, 3 ngành: Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân thị xã đã thống nhất xác lập được 07 vụ/ 74 vụ làm án điểm để giải quyết, đạt tỷ lệ 9,46% (chỉ tiêu kế hoạch ít nhất 8%); giải quyết án theo thủ tục rút gọn 01 vụ - 01 bị cáo (chỉ tiêu đề ra 01 đến 02 vụ), phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử lưu động 15 vụ / 62 vụ đạt tỷ lệ 24,19% (chỉ tiêu 12%); xét xử án rút kinh nghiệm 08 vụ/62 vụ (trong đó 05 vụ - 09 bị cáo rút kinh nghiệm chung cho Thẩm phán và KSV, 03 vụ - 04 bị cáo rút kinh nghiệm riêng cho KSV), nhằm tuyên truyền pháp luật, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung ở địa bàn nơi xảy ra tội phạm. Các chỉ tiêu án điểm, án xét xử lưu động, án rút gọn đơn vị thực hiện nhìn chung đạt so với Kế hoạch đề ra. Số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị tăng so với những năm trước. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới thiết thực, rõ nét, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác kiểm sát ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương; đã tham mưu tích cực, hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Lăk phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Để công tác kiểm sát năm 2018 ngày càng hiệu quả, nâng cao chất lượng, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau: “Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”. Triển khai thi hành các bộ Luật, Luật sửa đổi bổ sung liên quan đến lĩnh vực hoạt động tư pháp và thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành mới có hiệu lực thi hành, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, dân sự. Tăng cường trách nhiệm công tố gắn với hoạt động điều tra; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung; không bỏ lọt tội phạm hoặc làm oan người vô tội, không có án bị hủy; nâng cao chất lượng nghiên cứu, lập hồ sơ, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc NQTW 4, (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 về ““Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; xây dựng đội ngũ cán bộ , Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “mỗi cán bộ kiểm sát phải công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn””

 

Ngô Trung Việt