Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Ban biên tập và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở năm 2018

Cập nhật lúc: 16:21 05/12/2018

     Thực hiện kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND thị xã; Sáng ngày 05/12/2018 Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Ban Biên tập và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở các xã, phường.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

     Dự và chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin và truyền thông cấp cơ sở; những kết quả đã đạt được và một số tồn tại, hạn chế của công tác truyền thanh cơ sở trong thời gian qua; thông tin về một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường trong đó có các cán bộ làm công tác thông tin cơ sở…

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – PCT UBND thị xã phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

     Tại hội nghị tập huấn các học viên sẽ được nghe giảng một số chuyên đề, hình thức truyền thông ở cơ sở, việc khai thác tư liệu phục vụ tuyên truyền, việc sản xuất chương trình truyền thanh cơ sở; những kiến thức cơ bản về máy móc, thiết bị, công tác vận hành, bảo quản, sửa chữa nhỏ…

     Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên ban biên tập, cán bộ đài truyền thanh cơ sở trong quá trình soạn thảo, biên tập, tổ chức xây dựng, sản xuất các chương trình tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống đài truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; giúp nắm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào thực tiễn công tác.

     Đây còn là dịp để các học viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác thông tin truyền thông cơ sở, đặc biệt là kỹ năng khai thác, xử lý thông tin, kỹ năng xây dựng và thực hiện một chương trình phát thanh cơ sở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đưa sự nghiệp truyền thanh cơ sở trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển.

 

Chu Anh