UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11 năm 2018

Cập nhật lúc: 11:07 05/11/2018

     Sáng ngày 01/11/2018, UBND thị xã tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 10 năm 2018, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2018. Tham dự họp có Thường trực HĐND, UBND thị xã, các thành viên UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường. Cuộc họp do đồng chí Phạm Phú Lộc –Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị

     Theo báo cáo của UBND thị xã, trong tháng 10/2018 tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn thị xã nhìn chung ổn định. Triển khai sản xuất vụ Hè Thu, vụ Thu Đông 2018 theo khung thời vụ; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai thực hiện tích cực; thu ngân sách nhà nước được 97.205 triệu đồng, đạt 112,51% dự toán tỉnh, 85,64% dự toán HĐND thị xã; các công trình XDCB trong năm 2018 được tập trung triển khai theo tiến độ; hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo năm 2018; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đời sống nhân dân được ổn định, giải quyết kịp thời đơn thư KN-TC của công dân; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường đã báo cáo làm rõ thêm kết quả hoạt động công tác của từng đơn vị trong tháng 10, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2018; nêu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Đồng chí Phạm Phú Lộc –Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Phú Lộc – Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Thu đông năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019; theo dõi diễn biến thời tiết, nắm bắt tình hình diễn biến sâu bệnh hại trên cây trồng để phát hiện, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời; tập trung thi công các công trình xây dựng cơ bản theo tiến độ; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách; khai thác, quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, KNPA đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; tổ chức tốt công tác tiếp công dân đảm bảo theo quy định; tăng cường công tác hòa giải tranh chấp ở cơ sở; thực hiện tốt công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực trên địa bàn; tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tiếp tục triển khai các bước tuyển quân theo quy trình, đảm bảo chỉ tiêu số lượng và chất lượng tuyển quân năm 2019; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo kế hoạch UBND thị xã đã đề ra trong năm 2018.

 

Trần Khoa