UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 06/2018

Cập nhật lúc: 16:22 08/06/2018

     Sáng 06/6/2018, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2018. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND thị xã, UBND thị xã, các thành viên UBND thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường. Cuộc họp do đồng chí Phạm Phú Lộc – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị

     Theo báo cáo tại Hội nghị, tháng 5/2018, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn thị xã nhìn chung ổn định; Chỉ đạo thu hoạch vụ Đông xuân 2017-2018, hướng dẫn sản xuất vụ Hè thu 2018; Công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng được kịp thời; thường xuyên giám sát công tác giết mổ gia súc, gia cầm; thu ngân sách đạt 48,51% so với dự toán HĐND thị xã giao; cấp 76 giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư; thực hiện cấp mới 34 giấy chứng nhận QSD đất; công tác cải cách hành chính, nội vụ, tư pháp, thanh tra tiếp tục được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

     Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường đã báo cáo làm rõ thêm kết quả hoạt động công tác của từng đơn vị trong tháng 5, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2018; nêu những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Đ/c Phạm Phú Lộc – Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Phú Lộc – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu trong tháng 6/2018 các phòng, ban, đơn vị thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường cần tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn xây dựng cơ bản; chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn; tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

 

Trần Khoa