UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình KT-XH, đảm bảo QPAN 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Cập nhật lúc: 08:38 08/10/2018

     Sáng ngày 02/10/2018, UBND thị xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND, UBND, các thành viên UBND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã và lãnh đạo UBND các xã, phường. Hội nghị do đồng chí Phạm Phú Lộc – Quyền Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị

     9 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Thường trực Thị ủy, UBND thị xã đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QPAN đạt kế hoạch đề ra; Tổng giá trị sản xuất đạt 4.494 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt 97,80% dự toán tỉnh giao, đạt 74,45% dự toán HĐND thị xã; tổ chức sản xuất vụ Đông Xuân 2017-2018, vụ Hè Thu năm 2018 theo khung thời vụ gieo trồng của tỉnh; hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018 đúng quy định và kế hoạch đề ra; tạo việc làm mới được 1.290 lao động, đạt 72% so với kế hoạch; các chế độ, chính sách người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo.…được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). Tổ chức cấp hỗ trợ giống vật nuôi cho các hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo có những bước chuyển biến tích cực cơ bản giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng, kéo dài; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

 

Đồng chí Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường đã báo cáo làm rõ thêm kết quả hoạt động công tác của từng đơn vị trong 9 tháng đầu năm, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như kiến nghị, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2018 nhằm đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

 

Đồng chí Phạm Phú Lộc – Quyền Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Phú Lộc – Quyền Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2018 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thị xã. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phạm Phú Lộc – Quyền Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt để có biện pháp thực hiện trong 3 tháng còn lại; tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Thu đông 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019; tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; tập trung thi công các công trình xây dựng cơ bản theo tiến độ; thực hiện tốt công tác thu ngân sách, khai thác, quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, KNPA đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; tổ chức tốt công tác tiếp công dân đảm bảo theo quy định, tăng cường công tác hòa giải tranh chấp ở cơ sở; triển khai các bước tuyển quân theo quy trình, đảm bảo chỉ tiêu số lượng và chất lượng tuyển quân năm 2019; xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự; tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo kế hoạch UBND thị xã đã đề ra trong năm 2018.

 

Trần Khoa