UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của một số Luật mới ban hành được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Cập nhật lúc: 15:34 16/01/2019

     Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND, ngày 12/12/2018 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

     Ngày 09/01/2018, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của một số Luật mới ban hành gồm: Luật An ninh mạng và Luật Cạnh tranh.

 

Đ.C Nguyễn Thanh Tùng, PCT UBND thị xã phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã, đại diện lãnh đạo các Phòng ban thuộc thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị;; các trường THPT đóng trên địa bàn thị xã; đại diện các giáo viên dạy bộ môn Giáo dục công dân các trường THPT, THCS trên địa bàn thị xã; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch ở các xã, phường

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã nêu rõ tầm quan trọng của những văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013, do vậy cần kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản luật mới này đến với đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã; đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang… trên địa bàn thị xã Buôn Hồ đều được tiếp cận với các nội dung pháp luật cần thiết nhằm phục vụ các nhu cầu về: lao động, sản xuất kinh doanh, học tập…, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ sở pháp lý trong hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa, xã hội ... có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của mọi công dân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Báo cáo viên pháp luật thị xã giới thiệu phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của các luật gồm: Luật An ninh mạng và Luật Cạnh tranh; Đây là các Luật có vai trò rất quan trọng, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều tổ chức, cá nhân; đồng thời, Ban Tổ chức đã cấp phát 100 bộ tài liệu cho các đại biểu tham dự Hội nghị.

     Kết thúc hội nghị, theo ủy quyền của Phó Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Đoàn Văn Dũng, Trưởng phòng Tư pháp thị xã đề nghị mỗi đại biểu có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, học hỏi tại hội nghị vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình; đồng thời, đề nghị các đồng chí sau khi tham dự Hội nghị ở thị xã tham mưu cho chính quyền địa phường mình tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức thích hợp (như hội nghị, sinh hoạt, hội họp…) để những nội dung cơ bản của luật mới kịp thời đến với cán bộ, công chức, viên chức… và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật của người dân, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Y Lar Mlô