UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành và trợ giúp pháp lý tại xã Ea Drông

Cập nhật lúc: 15:42 03/12/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND, ngày 23/11/2018 của UBND thị xã về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành và trợ giúp pháp lý tại xã Ea Drông.

     Sáng ngày 29/11/2018, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành, gồm: Luật An ninh mạng, Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 69/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk và trợ giúp pháp lý tại xã Ea Drông.

 

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định Luật Trợ giúp pháp lý 2017

     Tham dự Hội nghị có ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Đăk Lăk, ông Đoàn Văn Dũng, Trưởng phòng Tư pháp thị xã, bà H Blỗn Niê Kriêng, Chủ tịch UBND xã Ea Drông; đại diện các ban ngành, đoàn thể, Trưởng các thôn, buôn xã Ea Drông và đại diện các hộ gia đình 04 thôn, buôn đặc biệt khó khăn của xã Ea Drông.

     Với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã nói chung và xã Ea Drông nói riêng, giúp cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều được tiếp cận, nắm bắt kịp thời những văn bản luật mới ban hành và các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ các nhu cầu về: lao động, sản xuất kinh doanh, học tập…, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; đồng thời giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ sở pháp lý trong hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa, xã hội ... có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của mọi công dân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Đoàn Văn Dũng, Trưởng phòng Tư pháp thị xã giới thiệu phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, các văn bản hướng dẫn và ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nội dung Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 69/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đăk Lăk; đồng thời tại hội nghị, Ban Tổ chức đã cấp phát 70 bộ tài liệu, cấp phát tờ gấp, tài liệu tuyên truyền và tư vấn, giải đáp, hướng dẫn thủ tục pháp lý cho các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Y Lar Mlô