UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2018, sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã và phổ biến, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018

Cập nhật lúc: 08:41 13/11/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2018, sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã và phổ biến, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018.

     Sáng ngày 08/11/2018, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2018, sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã và phổ biến, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018.

 

Ông Đoàn Văn Dũng, Trưởng Phòng Tư pháp thị xã phát biểu khai mạc Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban Dân vận Thị ủy; lãnh đạo các Phòng ban, cơ quan, đơn vị thị xã, Ban Giám hiệu các trường: THPT Buôn Hồ; THPT Hai Bà Trưng; THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo thường xuyên; đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch và đại diện 05 Cầu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật trên địa bàn thị xã.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Dũng, Trưởng Phòng Tư pháp, thị xã nhấn mạnh theo quy định tại Điều 8 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2012, trong đó có nội dung lấy ngày 9/11 hằng năm là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội, với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

 

“Tặng Sách Luật cho 05 Câu lạc Phụ nữ với pháp luật”

     “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân có hành vi, thái độ xử sự đúng pháp luật, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cũng là dịp để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

     UBND thị xã tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 gắn với lồng ghép sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã và phổ biến, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018 đây cũng là hình thức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 thiết thực.

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã và nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018; đồng thời, Ban Tổ chức đã trao tặng 50 cuốn sách Luật cho đại diện 05 Câu lạc bộ Phụ nữ với pháp luật trên địa bàn thị xã và cấp phát 100 bộ tài liệu cho đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Dũng, Trưởng phòng Tư pháp thị xã đề nghị các đồng chí sau khi tham dự Hội nghị ở thị xã tham mưu cho chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức thích hợp (như hội nghị, sinh hoạt…) để “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 được tổ chức hiệu quả thiết thực gắn với lồng ghép công tác phổ biến, quán triệt các luật mới ban hành liên quan thiết thực tại địa phương mình.

 

Y Lar Mlô