Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại phường Thiện An, phường An Lạc và xã Ea Blang

Cập nhật lúc: 15:26 01/10/2018

     Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Buôn Hồ và Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thị xã về nhiệm vụ QS-QP năm 2018. Trong các ngày 24, 26 và 28/9/2018, Ban chỉ đạo diễn tập thị xã Buôn Hồ (BCĐ DT-18) đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 03 đơn vị là Phường Thiện An, phường An Lạc và xã Ea Blang. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí: Phạm Phú Lộc, Quyền Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ diễn tập; đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư thường trực thị ủy, Phó trưởng BCĐ diễn tập, các đồng chí trong BCĐ diễn tập thị xã (gồm có công an, quân sự, các ban ngành, MTTQ, đoàn thể của thị xã) và các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ngành, đoàn thể của 03 phường nêu trên.

 

Cuộc họp Đảng ủy xã Ea Blang ra Nghị quyết chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến

 

Hình ảnh diễn tập xử lý tình huống A2 tại xã Ea Blang

     Đợt diễn tập DT-18 nhằm đánh giá khả năng, công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của phường Thiện An, phường An Lạc và xã Ea Blang. Qua đó để kiểm nghiệm, điều chỉnh hoàn thiện văn kiện chiến đấu trị an, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập phù hợp với yêu cầu bảo đảm Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới; đồng thời làm chuyển biến nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ của địa phương; tăng cường hiệu quả vận hành cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan Quân sự, Công an và các ngành, đoàn thể làm tham mưu. Trong thực hiện cơ chế theo tinh thần Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, nội dung diễn tập tập trung việc vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể; thứ tự các bước thực hiện lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Các cuộc họp khẩn cấp, điều hành xử lý các tình huống A2, phòng không …

     Do làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập thử chu đáo nên đợt diễn tập DT-18 đã thành công tốt đẹp, cả 03 xã, phường đều được đánh giá đạt loại khá và khá tốt, hầu hết các vai diễn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị của mình, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và trang bị. Kết thúc diễn tập BCĐ DT-18 và tổ đạo diễn đã đánh giá sơ bộ mức độ hoàn hoàn thành nhiệm vụ của 03 đơn vị. Thông qua đợt diễn tập lần này vai trò, tránh nhiệm ý thức sẵn sàng chiến đâu của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân phường Thiện An, phường An Lạc và xã Ea Blang được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới.

 

Ngô Trung Việt