Thường trực HĐND thị xã tổ chức họp liên tịch với UBND thị xã và các đơn vị liên quan để bàn về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 14:26 22/05/2018

     Chiều ngày 16/5/2018, Thường trực HĐND thị xã tổ chức họp liên tịch để bàn về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc họp do đồng chí Ngô Trung Hiếu - Chủ tịch HĐND thị xã, chủ trì. Cùng tham dự có: đồng chí Y Sem Ayun - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Phạm Phú Lộc – Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, lãnh đạo các Ban của HĐND và lãnh đạo Văn phòng HĐND thị xã.

     Sau khi Đại diện Thường trực HĐND thị xã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, nghe ý kiến của các đồng chí tham dự cuộc họp. Để kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành đúng quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng, đồng chí Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận một số nội dung sau:

     1. Cuộc họp đã thống nhất dự kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã, theo đó dự kiến kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã sẽ được tổ chức trong 02 ngày, ngày 28/6/2018 đến ngày 29/6/2018.

     2. Kỳ họp dự kiến sẽ xem xét 31 báo cáo theo quy định, gồm: báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã và 01 Kết luận của Thường trực HĐND thị xã về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã; 01 Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018. Kỳ họp dự kiến xem xét 07 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã năm 2019; về thành lập Đoàn Giám sát việc xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia, việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới quy hoạch trường, lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học trên địa bàn thị xã; về bổ sung kinh phí sử dụng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2017; về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; về miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021; về việc bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021; về cho thôi làm đại biểu HĐND thị xã, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

     3. Đề nghị UBND thị xã, các Ban của HĐND thị xã, Tòa án nhân dân thị xã, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã chủ động chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp đảm bảo đúng thời gian theo quy định Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã phối hợp chuẩn bị nội dung về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018, để thông báo tại kỳ họp.

     4. Các Ban của HĐND thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung trình kỳ họp tiến hành khảo sát, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp, giúp đại biểu HDDND thị xã có định hướng để thảo luận và biểu quyết tại kỳ họp.

     5. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức sinh hoạt Tổ cho các đại biểu HĐND nghiên cứu tài liệu kỳ họp, làm cơ sở để thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị xã.

     6. Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã có trách nhiệm kịp thời đưa tin về kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã để cử tri cùng nhân dân trên địa bàn thị xã theo dõi, giám sát.

     7. Giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp; gửi các văn bản có liên quan đến đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã đúng thời gian quy định; tham mưu cho Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã để triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

 

Chu Anh