Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018

Cập nhật lúc: 14:05 05/04/2018

     Chiều ngày 04/04/2018, Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I năm 2018 với Thường trực HĐND các xã, phường. Hội nghị do đồng chí Ngô Trung Hiếu - Chủ tịch HĐND thị xã, chủ trì. Cùng tham dự có: đồng chí Y Sem Ayun - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các Ban HĐND và Thường trực HĐND các xã, phường trên địa bàn.

 

Đồng chí Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã trong quý I như: đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai các hoạt động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đã chuẩn bị tốt và tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã. Công tác tiếp xúc cử tri đã được phối hợp thực hiện kịp thời. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã và giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương được quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo. Hoạt động tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; các vụ việc khiếu nại, tố cáo được xem xét, xử lý kịp thời. Việc giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND thị xã phối hợp giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định; tạo điều kiện để UBND thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại hội nghị

     Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trong quý II năm 2018, đồng chí Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã đã chỉ đạo Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung chính như sau: Chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình phục vụ cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND thị xã và HĐND xã, phường. Tăng cường công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND đối với các Ban HĐND trong công tác giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình thông qua tại kỳ họp của các Ban trong năm 2018. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND năm 2018 đảm bảo hiệu quả, đúng trình tự, thủ tục quy định, quan tâm giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính. Tăng cường đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã và các xã, phường về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018. Dự kiến xây dựng chương trình giám sát năm 2019 của HĐND để thông qua tại kỳ họp giữa năm 2018. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân của HĐND và các đại biểu HĐND thị xã và các xã, phường đảm bảo theo quy chế đề ra. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

 

Chu Anh