Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Cập nhật lúc: 14:03 03/10/2018

     Chiều ngày 02/10/2018, Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 với Thường trực HĐND các xã, phường. Hội nghị do ông Ngô Trung Hiếu - Chủ tịch HĐND thị xã, chủ trì. Cùng tham dự có: ông Y Nguyên Mlô - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; Đại diện các Tổ đại biểu HĐND thị xã và lãnh đạo Thường trực HĐND các xã, phường trên địa bàn.

 

Quang cảnh hội nghị

     Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thị xã trong 9 tháng đầu năm như: đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai các hoạt động, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đã chuẩn bị tốt và tổ chức thành công 02 kỳ họp HĐND thị xã, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; tại kỳ họp thứ 5 đã xem xét, thông qua 09 Nghị quyết; kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã đã xem xét, thông qua 08 Nghị quyết. Nhìn chung, công tác tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, dân chủ. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn; các đại biểu Hội đồng nhân dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các hoạt động tại kỳ họp, đại biểu dự kỳ họp đạt tỷ lệ cao.

     Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã và giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương được quan tâm thực hiện đảm bảo. 9 tháng đầu năm 2018 Thường trực HĐND thị xã đã tổ chức thực hiện giám sát 02 chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017 và giám sát về công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 30/12/2016 của HĐND thị xã. Qua giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thị xã đã phát hiện một số tồn tại, khuyết điểm của một số đơn vị chịu sự giám sát. và đã yêu cầu các đơn vị chịu sự giám sát khắc phục những tồn tại, khuyết điểm qua giám sát.

 

Các đại biểu tham gia ý kiến

     Công tác tiếp xúc cử tri đã được phối hợp thực hiện kịp thời. Đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã tiếp xúc cử tri 02 cấp sau kỳ họp thứ 5, trước và sau kỳ họp thứ 6 đối với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thị xã tại 21 điểm tiếp xúc cử tri theo quy định. Bên cạnh đó, đã phối hợp tổ chức 01 đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội thứ 5. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri đã ghi nhận được 2.498 lượt cử tri tham gia với 350 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại, nội chính, chế độ chính sách… Trên cơ sở báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của đại biểu HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng để gửi UBND thị xã và Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, xem xét giải quyết theo quy định.

     Hoạt động tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; các vụ việc khiếu nại, tố cáo được xem xét, xử lý kịp thời. Việc giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND thị xã phối hợp giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định; tạo điều kiện để UBND thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương tại địa phương.

     Bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Các Tổ đại biểu chưa kịp thời tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri gửi Thường trực HĐND thị xã tổng hợp. Một số đại biểu HĐND thị xã chưa chấp hành nghiêm túc việc tiếp công dân tại các xã, phường theo Quy chế tiếp công dân của HĐND thị xã. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND thị xã và cá nhân mỗi đại biểu HĐND thị xã chưa được chú trọng....

 

Ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

     Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018, ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã đã chỉ đạo Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã và Thường trực HĐND các xã, phường triển khai thực hiện một số nội dung chính như sau:

     Tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình phục vụ cho kỳ họp bất thường của HĐND thị xã; Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND thị xã, HĐND xã, phường và chuẩn bị cho công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do HĐND thị xã bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Tăng cường công tác điều hòa, phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND đối với các Ban HĐND trong công tác giám sát, thẩm tra các báo cáo, tờ trình thông qua tại kỳ họp của các Ban trong năm 2018. HĐND thị xã tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã giai đoạn 2012-2017 đảm bảo theo Chương trình giám sát của HĐND thị xã đề ra trong năm 2018. Tổ chức đánh giá, phân loại hoạt động của đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND năm 2018. Tăng cường đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã và các xã, phường về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân của HĐND và các đại biểu HĐND thị xã và các xã, phường đảm bảo theo quy chế đề ra.

 

Chu Anh