Thường trực HĐND thị xã khảo sát việc thực hiện các khoản thu, chi, đóng góp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Cập nhật lúc: 15:42 05/11/2018

     Thực hiện Chương trình hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã năm 2018; từ ngày 23/10/2018 đến ngày 01/11/2018, Đoàn khảo sát số 15 của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã do ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã làm Trưởng đoàn, đã khảo sát trực tiếp tại 06 đơn vị trường học (gồm Trường Tiểu học Ama Khê, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Trường THCS Ngô Quyền) về việc thực hiện các khoản thu, chi, đóng góp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã năm học 2017-2018 và năm học 2018-2019.

 

Đoàn khảo sát làm việc với trường tiểu học Quang Trung, phường An Bình

 

Đoàn khảo sát làm việc với trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thống Nhất

     Qua khảo sát trực tiếp và trên cơ sở báo cáo của các đơn vị được khảo sát cho thấy: Các trường học đã cơ bản thực hiện các khoản thu, chi, đóng góp tại các cơ sở giáo dục đảm bảo quy định; một số trường có thực hiện miễn giảm cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các khoản đóng góp đều có sự thống nhất của phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương cấp xã, phần lớn các khoản thu đóng góp được quản lý, sử dụng đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả. Hầu hết các trường đã thực hiện báo cáo công khai việc thu, chi các khoản đóng góp tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc thực hiện các khoản thu, chi, đóng góp tại các trường được khảo sát vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế như: Việc lập kế hoạch, dự toán các khoản đóng góp đầu năm chưa sát nhu cầu sử dụng của năm học, chưa đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi; Các khoản chi dư năm học 2017-2018 chưa đưa vào hạch toán năm học 2018-2019; Một số trường thực hiện thu các khoản tự nguyện bình quân hóa phân bổ đều trên số học sinh, không lập phiếu đóng góp tự nguyện; Một số trường thực hiện thu các khoản thu khác chưa đúng quy định (quỹ khuyến học, tiền ủng hộ, tiền vệ sinh quét lớp, quỹ Sao nhi đồng, …); Một số trường thực hiện thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường chưa đảm bảo nguyên tắc “trích từ kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học”; Có trường tổ chức bán trú và dạy học 02 buổi/ngày, nhưng chưa xây dựng kế hoạch và dự toán được mức thu, chi cụ thể để trao đổi, thống nhất với cha mẹ học sinh ngay từ đầu năm học theo quy định; Việc công khai các khoản thu, chi, đóng góp tuy đã được các trường thông qua tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, tuy nhiên, vẫn có đơn vị chưa thực hiện niêm yết công khai tại bản tin nhà trường và chưa kịp thời báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp; …

     Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị được khảo sát, Đoàn ghi nhận và sẽ chuyển đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. Kết thúc đợt khảo sát, Đoàn xây dựng báo cáo kết quả khảo sát gửi các đơn vị được khảo sát, HĐND thị xã và các cơ quan đơn vị có liên quan để biết, theo dõi, chỉ đạo.

 

Lê Thị Liên