Thường trực HĐND thị xã họp liên tịch thống nhất về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 09:05 22/11/2017

     Chiều ngày 21/11/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung, chương trình và chuẩn bị công tác tổ chức, điều hành kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021. Cuộc họp do đồng chí Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã chủ trì, tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND thị xã, các Ủy viên Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã, các Phó trưởng ban HĐND thị xã, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ thị xã và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

 

Đ/c Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận cuộc họp

     Trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã tại Công văn số 1306/UBND-VP, ngày 03/11/2017 về đăng ký các nội dung trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự họp, đồng chí Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã đã kết luận, thống nhất một số nội dung như sau:

     1. Về thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 28,29/12/2017; Nội dung kỳ họp sẽ xem xét 32 báo cáo theo quy định và 01 Thông báo của Ủy ban MTTQVN thị xã, đồng thời thông qua 13 dự thảo Nghị quyết.

     2. Đề nghị UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo, phân công cho các phòng, ban, đơn vị, các cơ quan liên quan khẩn chương chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

     3. Giao các Ban HĐND thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung trình kỳ họp tiến hành khảo sát, thẩm tra theo quy định.

     4. Đề nghị các Tổ Đại biểu HĐND thị xã tổ chức sinh hoạt Tổ cho các đại biểu HĐND nghiên cứu tài liệu kỳ họp, làm cơ sở để thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã.

     5. Yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp; tham mưu cho Thường trực HĐND thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã để triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

     6. Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã có trách nhiệm đưa tin kịp thời về kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 để cử tri cùng Nhân dân trên địa bàn thị xã theo dõi, giám sát.

 

Hoàng Dương