Thị xã Buôn Hồ phát động phong trào thi đua năm 2018.

Cập nhật lúc: 07:58 12/01/2018

     Chiều ngày 05/01/2018, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2018, được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND thị xã, bà Lê Thị Ngọc Phượng – Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã đã phát động phong trào thi đua năm 2018 của thị xã Buôn Hồ.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Nhằm cổ vũ, động viên những tập thể, cá nhân, những gương điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập lao động, sản xuất, lập thành tích xuất sắc góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thị xã năm 2018. Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND thị xã, bà Lê Thị Ngọc Phượng – Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã phát động phong trào thi đua với những nội dung chủ yếu như sau:

     1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Buôn Hồ (23/12/2008-23/12/2018), kỷ niệm 43 năm giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2018), 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2018. Phát động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ thị xã tới cơ sở nỗ lực phấn đấu thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2018 đã được Thị ủy, HĐND thị xã đề ra.

     2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị nhất là ở cơ sở, gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

     3. Tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm bền vững và tăng trưởng hợp lý. Tăng cường tuyên truyền, tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các mục tiêu bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

     4. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết nhanh gọn đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân, không để khiếu nại kéo dài, vượt cấp, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tập thể.

     5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

     6. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường triển khai phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi, thiết thực. Phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi cơ quan, đơn vị, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất.

     7. Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã, phòng Văn hóa – Thông tin thị xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung phát động thi đua này, góp phần cổ vũ phong trào thi đua năm 2018.

 

Trần Khoa