Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị tập huấn về công tác chuẩn hoá thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội

Cập nhật lúc: 13:45 08/08/2018

     Vừa qua, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác chuẩn hoá thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội thể hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000 khu vực thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Tham dự Hội nghị có ông Trần Phi Long - phó Ban quản lý các dự án đo đạc và bản đồ - Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam; ông Lê Đình Sanh – đại diện Sở Nội vụ Tỉnh Đăk Lăk, ông Y Bình Niê Kdăm – Trưởng phòng Nội vụ thị xã cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thị xã; Chủ tịch (phó Chủ tịch), công chức Địa chính – Xây dựng các xã, phường.

 

Ông Trần Phi Long - phó Ban quản lý các dự án đo đạc và bản đồ - Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam quán triệt các nội dung tại Hội nghị

     Tại hội nghị, ông Trần Phi Long - phó Ban quản lý các dự án đo đạc và bản đồ - Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam đã quán triệt một số nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác chuẩn hoá thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội thể hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 25.000; trong đó nhấn mạnh: Hiện nay ở Việt nam nói chung, việc thành lập các đơn vị hành chính, địa danh được sử dụng chưa thật sự thống nhất do nhiều nguyên nhân khác nhau; thực trạng đó cho thấy vấn đề chuẩn hoá địa danh ở nước ta nói chung và ở trên địa bàn tỉnh Đăk Lắk, thị xã Buôn Hồ nói riêng là vấn đề hết sức cần thiết nhằm đưa vào sử dụng rộng rãi và thống nhất trên tất cả các ấn phẩm, các phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt đưa vào giảng dạy tại tất cả các trường THPT trong cả nước, góp phần đem lại rất nhiều lợi ích về mặt chính trị - xã hội, kinh tế cũng như hội nhập quốc tế. Do đó, đề nghị địa phương, đơn vị, nhất là các xã phường thực hiện tốt việc cung cấp các thông tin về địa danh, địa giới để tiến hành chuẩn hoá thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội.

 

Ông Y Bình Niê Kdăm – Trưởng phòng Nội vụ thị xã phát biểu tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, ông Y Bình Niê Kdăm – Trưởng phòng Nội vụ thị xã nhấn mạnh: công tác chuẩn hoá thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội có vị trí, vai trò rất quan trọng nhằm xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam nói chung và thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk nói riêng để thống nhất sử dụng trong cả nước trong công tác lập bản đồ, xuất bản phẩm, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng….

     Sau khi được tiếp thu các nội dung về công tác chuẩn hoá thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội”; các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã phường cử cán bộ địa chính – Xây dựng phối hợp với ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ tiến hành rà soát xác định các địa danh trên địa bàn xã, phường được thể hiện trên bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 theo Thông số 23/2011/TT-BTNMT ngày 06/7/2011 của Bộ Tài nguyên – Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hoá địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ; đồng thời xác nhận kết quả chuẩn hoá địa danh trên địa bàn xã, phường để đơn vị thi công hoàn thiện sản phẩm, tổng hợp báo cáo UBND thị xã về kết quả thực hiện…

 

Hoàng Văn Tuấn