Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

Cập nhật lúc: 07:30 28/09/2018

     Ngày 26/9/2018, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo quý III; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018.

     Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì Hội nghị; ông Y Khiêm Niê Kdăm – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; ông Y Sem Ayun - TUV, phó Chủ tịch HĐND thị xã, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã; Chủ tịch (phó Chủ tịch), công chức phụ trách công tác tôn giáo các xã, phường.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Hội nghị đánh giá, trong quý III năm 2018, tình hình sinh hoạt của các tôn giáo trên địa bàn thị xã diễn ra bình thường. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền thị xã Buôn Hồ luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách tôn giáo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo và tín đồ tôn giáo. Đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo ở thị xã cơ bản thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo; tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng gia đình văn hoá ở khu dân cư “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Ông Nguyễn Khắc Quang – phó trưởng phòng Nội vụ thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác QLNN về tôn giáo qyý III năm 2018

     Công tác QLNN về tôn giáo trên địa bàn thị xã được triển khai thực hiện và có nhiều kết quả tích cực; Trong quý III, UBND thị xã đã cử 16 cán bộ, chuyên viên tham gia lớp tập huấn về công tác năm 2018 ở tỉnh; tổ chức 02 lớp tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thị xã với sự tham gia của gần 186 đại biểu đại diện cho các phòng, ban, đơn vị thị xã; đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN; Trưởng các đoàn thể, công chức phụ trách công tác tôn giáo và chức việc các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản thực hiện công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định Luật Tín ngưỡng tôpn giáo, như: Tiếp nhận thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung; tiếp nhận việc thuyên chuyển hoạt động tôn giáo của nữ tu; hướng dẫn quản lý tín ngưỡng trên địa bàn thị xã; chấp thuận việc tổ chức Đại lễ cầu siêu trai đàn chẩn tế tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Buôn Hồ; trả lời Sở Nội vụ về việc thành lập cộng đoàn dòng tu tại Giáo họ Đức Hà; xin xây dựng hạng mục công trình chùa Đạt Hiếu; Tịnh thất Hoàng Mai, phường Đạt Hiếu và Giáo họ Vinh Ân, phường Thống Nhất; chuyển địa điểm của nhóm trẻ Mầm non Ban Mai tại Giáo họ Cung Kiệm sang địa điểm mới...

 

Ông Y Sem Ayun - TUV, phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tuy nhiên, trong năm qua, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về thanh niên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức về tôn giáo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chưa được triển khai sâu rộng; công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo chưa kịp thời, công tác vận động đồng bào có đạo còn hạn chế...

 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất tập trung vào một số nội dung, như: tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề mới nảy sinh về tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác QLNN về tôn giáo, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát, bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã, nhất là tại các cơ sở tôn giáo; chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu UBND thị xã giải quyết các nhu cầu của các cơ sở tôn giáo cũng như bà con giáo dân; hướng dẫn các hệ phái Tin lành (Phúc âm đời đời và Liên hiệp Trưởng lão) làm hồ sơ đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung theo Điều 16 và Điều 17 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong quý IV/2018...

 

Hoàng Văn Tuấn