Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018

Cập nhật lúc: 15:48 07/08/2018

     Ngày 27/7/2018, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

     Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì Hội nghị; đồng chí Y Nguyên Mlô - TUV, phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Tài – TUV, phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã; Chủ tịch (phó Chủ tịch), công chức phụ trách công tác tôn giáo các xã, phường.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Hội nghị đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác QLNN về tôn giáo trên địa bàn thị xã được triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền thị xã luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách tôn giáo, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của các tổ chức tôn giáo và tín đồ tôn giáo; thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi tạo mối quan hệ thân thiện, gần gũi giữa chính quyền với các cơ sở tôn giáo. Các hoạt động tôn giáo, các hoạt động truyền đạo, giảng đạo và các hoạt động lễ nghi của các tôn giáo chấp hành đúng quy định của pháp luật; an ninh, trật tự được đảm bảo. Việc xin mở rộng khuôn viên, tu bổ, xây dựng của một số chùa được thực hiện theo đúng trình tự quy định của Nhà nước. Đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo ở thị xã cơ bản thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo; tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng gia đình văn hoá ở khu dân cư “sống tốt đời, đẹp đạo”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

 

Ông Nguyễn Khắc Quang – phó trưởng phòng Nội vụ thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018

     Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tình hình tôn giáo trên địa bàn thị xã còn có những vấn đề phức tạp, nhạy cảm và dễ bị các thế lực thù địch kích động, lợi dụng. Công tác nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo chưa kịp thời, công tác vận động đồng bào có đạo còn hạn chế. Công tác QLNN về tôn giáo tại một số xã, phường chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự phối hợp đồng bộ... Đặc biệt, Luật tín ngưỡng, tôn giáo mới được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 trong đó có nhiều quy định mới khác so với Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo nên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn gặp một số lúng túng…

 

Ông Y Nguyên Mlô - TUV, phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất tập trung vào một số nội dung, như: cần tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt thông tin và báo cáo định kỳ; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề mới nảy sinh về tôn giáo, nhất là việc xây dựng, cơi nới các cơ sở tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác QLNN về tôn giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Để công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng cuối năm 2018 đạt kết quả cao, các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND các xã, phường cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật tín ngưỡng, tôn giáo; UBND các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, nhất là phòng QLĐT trong việc kiểm tra, giám sát, bảo đảm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã, nhất là tại các cơ sở tôn giáo; chủ động phối hợp, kịp thời tham mưu UBND thị xã giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các cơ sở tôn giáo cũng như bà con giáo dân; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ....

 

Ông Nguyễn Thanh Tùng – TUV, phó Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

     Từ những vấn đề trên, yêu cầu đặt ra cho công tác QLNN về tôn giáo là hết sức nặng nề, cần có sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và toàn thể hệ thống chính trị - xã hội…

 

Hoàng Văn Tuấn