Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thị ủy

Cập nhật lúc: 09:54 30/11/2018

     Sáng ngày 29/11/2018, Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị của Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã và hội nghị cán bộ chủ chốt để giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thị ủy. Đồng chí Y Vinh Tơr, TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt

 

Đồng chí Y Vinh Tơ, TUV, Bí thư Thị ủy chủ trì hội nghị

     Quy trình giới thiệu nhân sự phó Bí thư Thị ủy gồm 5 bước: 02 cuộc họp của Ban Thường vụ Thị ủy, 01 hội nghị cán bộ chủ chốt và 02 hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã. Tại các hội nghị này, đồng chí Y Vinh Tơr, TUV, Bí thư Thị ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu; thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ và thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Thị ủy giới thiệu nguồn cán bộ ứng cử đề bầu bổ sung chức danh phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Tại các hội nghị nêu trên, các đại biểu đã nhất trí cao nhân sự do Ban Thường vụ Thị ủy giới thiệu. Nhân sự được Ban Thường vụ Thị ủy giới thiệu là đồng chí H’BLá MLô, ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, trưởng Ban tổ chức Thị ủy, đồng chí H’BLá MLô còn là trưởng ban pháp chế HĐND thị xã, đại biểu HĐND tỉnh Đăk Lăk, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ban kiểm phiếu đang làm việc

     Sau khi thảo luận, các hội nghị của Ban Thường vụ Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã và hội nghị cán bộ chủ chốt đã lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thị ủy. Kết quả: Đồng chí H’BLá MLô được 9/9 đồng chí trong BTV Thị ủy tín nhiệm giới thiệu (đạt 100%); hội nghị BCH Đảng bộ thị xã, đồng chí H’BLá MLô được 39/39/41 đồng chí trong BCH Đảng bộ thị xã tín nhiệm giới thiệu bầu cử chức danh Phó Bí thư Thị ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 (đạt 95,1%).

 

Ngô Trung Việt