Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Cập nhật lúc: 16:13 07/08/2018

     Sáng ngày 01/8/2018, Ban thường vụ (BTV)Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt các Nghị quyết của hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng chí nguyên là Ủy viên BTV Huyện ủy Krông Búk và BTV Thị ủy Buôn Hồ các thời kỳ, các đồng chí trong BCH Đảng bộ khóa XV, Bí thư các TCCS đảng; Trưởng các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể của thị xã, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường.

 

Quang cảnh hội nghị

     Hội nghị đã được nghe đồng chí Y Vinh Tơr. Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Nguyễn văn Út, Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy truyền đạt Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đồng chí Ngô Trung Việt, phó bí thư thường trực Thị ủy truyền đạt Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Sau khi truyền đạt Nghị quyết, ban tổ chức hội nghị còn cho câu hỏi để các đồng chí tham dự hội nghị viết thu hoạch thể hiện nhận thức của mình.

 

Đ/c Y Vinh Tơr. TUV, Bí thư Thị ủy quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

 

Đ/c Nguyễn văn Út, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

     Các Nghị quyết của hội Trung ương 7 khóa XII là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trươc mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, tác động to lớn, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Sau hội nghị này, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng nhanh chóng xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.

 

Ngô Trung Việt