Khảo sát kết quả xử lý các cửa hàng xăng, dầu thuộc diện di dời, giải tỏa trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 15:27 04/12/2018

     Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 29/11/2018, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã do ông Đoàn Văn Tân – Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã làm Trưởng Đoàn đã tiến hành khảo sát kết quả xử lý các cửa hàng xăng, dầu thuộc diện di dời, giải tỏa trên địa bàn thị xã Buôn Hồ tại phòng Kinh tế thị xã và kiểm tra thực tế tại 05 cửa hàng xăng, dầu thuộc diện di dời, giải tỏa theo Quyết định số 11617/QĐ-BCT, ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương trên địa bàn thị xã gồm: Cửa hàng Ngọc Lân, cửa hàng Võ Dũng, cửa hàng Nga Phiên, cửa hàng Chí An, cửa hàng Lộc Nhung.

 

Đoàn khảo sát thực hiện khảo sát tại phòng Kinh tế thị xã

     Qua quá trình khảo sát, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã nhận thấy, Phòng Kinh tế thị xã đã thực hiện cơ bản chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong việc quản lý, xử lý các cửa hàng xăng dầu thuộc diện di dời, giải tỏa trên địa bàn thị xã, đã tham mưu UBND thị xã các văn bản chỉ đạo các cửa hàng xăng dầu thực hiện di dời, giải tỏa; tham mưu UBND thị xã báo cáo hiện trạng các cửa hàng xăng dầu, kiến nghị, đề xuất các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm, hướng dẫn giải quyết; chủ động ban hành các văn bản để nhắc nhở, đề nghị các cửa hàng xăng dầu chấp hành yêu cầu của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, UBND thị xã,…; tham mưu UBND thị xã thành lập 03 Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các cửa hàng xăng dầu di dời, giải tỏa theo quy định,… Đến nay, phần lớn các cửa hàng xăng, dầu thuộc diện di dời, giải tỏa đã đóng cửa và ngừng hoạt động.

 

Các cửa hàng xăng dầu: Lộc Nhung, Chí An, Ngọc Lân, Võ Dũng đã đóng cửa và ngừng hoạt động

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn khảo sát nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, như: quá trình triển khai thực hiện xử lý các cửa hàng xăng, dầu thuộc diện di dời, giải tỏa chưa cương quyết, mặc dù UBND thị xã đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra nhưng chủ yếu là nhắc nhở, cam kết, dẫn đến việc xử lý kéo dài; đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm việc cửa hàng xăng dầu Nga Phiên cố tình lén lút mở cửa để bán hoặc sang chiết ra can nhựa để bán lẻ vào những ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính;... Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên chủ yếu là do: một số cửa hàng xăng dầu cố tình chây ì, không chấp hành việc di dời, giải tỏa; nhu cầu mua xăng dầu của người dân phục sinh hoạt, sản xuất nhưng ngại đi xa; bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động chủ yếu trong giờ hành chính và kiểm tra theo kế hoạch nên không thể kiểm soát được hết các hoạt động của các cửa hàng trên.

 

Cửa hàng xăng dầu Nga Phiên, phường Bình Tân lén lút mở cửa hoạt động

     Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã sẽ báo cáo Thường trực HĐND thị xã xem xét, chỉ đạo, đồng thời báo cáo đại biểu HĐND thị xã thông qua công tác thẩm tra tại kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Trang Nguyễn