Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Cập nhật lúc: 14:03 11/07/2018

     Thực hiện Công văn số 403/STP-PBGDPL, ngày 28/6/2018 của Sở Tư pháp Đăk Lăk về việc hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018; để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật, ngày 05/7/2018, UBND thị xã đã có Công văn số 775/UBND-TP đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích, nội dung Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã; đồng thời, động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi.

     Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến. Thí sinh tham gia dự thi phải trả lời các câu hỏi theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ khác nhau, về các chủ đề: Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2013; Luật Trẻ em và pháp luật về dân sự, hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, trợ giúp pháp lý liên quan đến người chưa thành niên, trẻ em; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Thời gian thi bắt đầu từ tháng 6/2018 đến hết tháng 11/2018, bao gồm 5 đợt thi. Để tìm hiểu Thể lệ, Bộ câu hỏi, cách thức làm bài thi và tham gia thi, thí sinh truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ:http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx.

 

Y Lar Mlô